CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA

Sản phẩm mới

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU ĐẠT CHỈ TIÊU CHỐNG CHÁY NỔ (ATEX 95)

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU (DẠNG THẲNG ĐỨNG)

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU (DẠNG NẰM NGANG)

TỦ LẠNH ÂM SÂU/TỦ LẠNH -30°C/TỦ LẠNH -45°C/TỦ LẠNH -86°C

Top

   (0)