TỦ LẠNH ÂM SÂU -20°C

mỗi trang
Tủ Lạnh Âm Sâu Y Tế -20 Độ 2100 Lít LF 2100 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu Y Tế -20 Độ 2100 Lít LF 2100 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu Y Tế -20 Độ 2100 Lít LF 2100 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 2100 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Y Tế 3 Cửa Công Suất Lớn -20 Độ 2100 Lít LF 2100 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế 3 Cửa Công Suất Lớn -20 Độ 2100 Lít LF 2100 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế 3 Cửa Công Suất Lớn -20 Độ 2100 Lít LF 2100 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 2100 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm Công Suất Lớn 2 Cửa -20 Độ 1365 Lít LF 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm Công Suất Lớn 2 Cửa -20 Độ 1365 Lít LF 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm Công Suất Lớn 2 Cửa -20 Độ 1365 Lít LF 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1365 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Y Tế Thể Tích Lớn -20 Độ 1365 Lít LF 1365 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu Y Tế Thể Tích Lớn -20 Độ 1365 Lít LF 1365 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu Y Tế Thể Tích Lớn -20 Độ 1365 Lít LF 1365 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1365 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản -20 Độ 1160 Lít LF 1160 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản -20 Độ 1160 Lít LF 1160 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản -20 Độ 1160 Lít LF 1160 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1160 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -20 Độ 1160 Lít LF 1160 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -20 Độ 1160 Lít LF 1160 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -20 Độ 1160 Lít LF 1160 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1160 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 53 x 55
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông 925 Lít -20 Độ LF 925 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông 925 Lít -20 Độ LF 925 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông 925 Lít -20 Độ LF 925 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 925 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm 2 Cánh 925 Lít -20 Độ LF 925 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm 2 Cánh 925 Lít -20 Độ LF 925 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm 2 Cánh 925 Lít -20 Độ LF 925 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 925 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Y Tế 625 Lít -20 Độ LF 625 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế 625 Lít -20 Độ LF 625 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế 625 Lít -20 Độ LF 625 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 625 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 53 x 65
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Thí Nghiệm 625 Lít -20 Độ LF 625 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Thí Nghiệm 625 Lít -20 Độ LF 625 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Thí Nghiệm 625 Lít -20 Độ LF 625 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 625 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 53 x 65
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu 530 Lít -20 Độ LF 530 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu 530 Lít -20 Độ LF 530 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu 530 Lít -20 Độ LF 530 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 530 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -20 Độ LF 530 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -20 Độ LF 530 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -20 Độ LF 530 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 530 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Y Tế Âm Sâu -20 Độ 440 Lít LF 440 xPRO Hãng Evermed - Châu Âu

Tủ Đông Y Tế Âm Sâu -20 Độ 440 Lít LF 440 xPRO Hãng Evermed - Châu Âu

Tủ Đông Y Tế Âm Sâu -20 Độ 440 Lít LF 440 xPRO Hãng Evermed - Châu Âu Thể tích tủ: 440 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -20 Độ Bảo Quản Mẫu Y Tế 440 Lít LF 440 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -20 Độ Bảo Quản Mẫu Y Tế 440 Lít LF 440 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -20 Độ Bảo Quản Mẫu Y Tế 440 Lít LF 440 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 440 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu -20 Độ 370 Lít LF 370 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -20 Độ 370 Lít LF 370 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -20 Độ 370 Lít LF 370 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 370 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -20 Độ 370 Lít LF 370 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -20 Độ 370 Lít LF 370 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -20 Độ 370 Lít LF 370 xPro Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 370 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 46 x 47
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Phòng Thí Nghiệm -20 Độ 270 Lít LF 270 Hãng Evermed - Châu Âu

Tủ Lạnh Âm Sâu Phòng Thí Nghiệm -20 Độ 270 Lít LF 270 Hãng Evermed - Châu Âu

Tủ Lạnh Âm Sâu Phòng Thí Nghiệm -20 Độ 270 Lít LF 270 Hãng Evermed - Châu Âu Thể tích tủ: 270 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Chuyên Dụng -20 Độ 270 Lít LF 270 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Chuyên Dụng -20 Độ 270 Lít LF 270 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Chuyên Dụng -20 Độ 270 Lít LF 270 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 270 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Y Tế -20 Độ 140 Lít LF 140 xPRO Hãng Evermed - Châu Âu

Tủ Đông Y Tế -20 Độ 140 Lít LF 140 xPRO Hãng Evermed - Châu Âu

Tủ Đông Y Tế -20 Độ 140 Lít LF 140 xPRO Hãng Evermed - Châu Âu Thể tích tủ: 140 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu -20 Độ 140 Lít LF 140 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -20 Độ 140 Lít LF 140 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -20 Độ 140 Lít LF 140 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 140 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -5 °C đến -20 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Y Tế -20 Độ 1365 Lít LFG 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Y Tế -20 Độ 1365 Lít LFG 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Y Tế -20 Độ 1365 Lít LFG 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1365 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -5°C đến -20°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C Mẫu tủ lạnh âm sâu với cửa kính trong suốt
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -20 Độ 1365 Lít LFG 1365 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -20 Độ 1365 Lít LFG 1365 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -20 Độ 1365 Lít LFG 1365 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1365 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -5°C đến -20°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C Mẫu tủ lạnh âm sâu với cửa kính trong suốt Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 53 x 65
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Y Tế Công Suất Lưu Trữ Lớn 1160 Lít LFG 1160 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế Công Suất Lưu Trữ Lớn 1160 Lít LFG 1160 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế Công Suất Lưu Trữ Lớn 1160 Lít LFG 1160 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1160 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -5°C đến -20°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -20 Độ LFG 1160 xPRO Hãng Evermed - Châu Âu

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -20 Độ LFG 1160 xPRO Hãng Evermed - Châu Âu

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -20 Độ LFG 1160 xPRO Hãng Evermed - Châu Âu Thể tích tủ: 1160 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -5°C đến -20°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C Mẫu tủ lạnh âm sâu với cửa kính trong suốt Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 53 x 55
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Y Tế -20 Độ 625 Lít LFG 625 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế -20 Độ 625 Lít LFG 625 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế -20 Độ 625 Lít LFG 625 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 625 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -5°C đến -20°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -20 Độ 625 Lít LFG 625 Hãng Evermed - Châu Âu

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -20 Độ 625 Lít LFG 625 Hãng Evermed - Châu Âu

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -20 Độ 625 Lít LFG 625 Hãng Evermed - Châu Âu Thể tích tủ: 625 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -5°C đến -20°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C Mẫu tủ lạnh âm sâu với cửa kính trong suốt
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu -20 Độ Thể Tích 530 Lít LFG 530 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -20 Độ Thể Tích 530 Lít LFG 530 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -20 Độ Thể Tích 530 Lít LFG 530 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 530 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -5°C đến -20°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C Mẫu tủ lạnh âm sâu với cửa kính trong suốt
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Mẫu -20 Độ 530 Lít LFG 530 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu -20 Độ 530 Lít LFG 530 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu -20 Độ 530 Lít LFG 530 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 530 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -5°C đến -20°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)