TỦ LẠNH ÂM SÂU -45°C

mỗi trang
Tủ lạnh âm -45°C 476 lít, nằm ngang - model:LTFE 515 - hãng Arctiko-Đan Mạch

Tủ lạnh âm -45°C 476 lít, nằm ngang - model:LTFE 515 - hãng Arctiko-Đan Mạch

Tủ lạnh âm -45°C 476 lít, nằm ngang Model: LTFE 515 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh âm -45°C 368 lít, nằm ngang - model:LTFE 370 - hãng arctiko - đan mạch

Tủ lạnh âm -45°C 368 lít, nằm ngang - model:LTFE 370 - hãng arctiko - đan mạch

Tủ lạnh âm -45°C 368 lít, nằm ngang Model: LTFE 370 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh âm -45°C 284 lít,nằm ngang - Model:LTFE 290 - Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ lạnh âm -45°C 284 lít,nằm ngang - Model:LTFE 290 - Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ lạnh âm -45°C 284 lít, nằm ngang Model: LTFE 290 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh âm -45°C 130 lít, nằm ngang Model: LTFE 140 - Hãng ARCTIKO-ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm -45°C 130 lít, nằm ngang Model: LTFE 140 - Hãng ARCTIKO-ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm -45°C 130 lít, nằm ngang Model: LTFE 140 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)