Tin tức

CÁC CHẾ PHẨM MÁU, ĐẶC ĐIỂM BẢO QUẢN VÀ CÁCH SỬ DỤNG

CÁC CHẾ PHẨM MÁU, ĐẶC ĐIỂM BẢO QUẢN VÀ CÁCH SỬ DỤNG

CÁC CHẾ PHẨM MÁU, ĐẶC ĐIỂM BẢO QUẢN VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Quy trình xử lý và bảo quản máu từ khi lấy máu của người hiến máu cho đến khi truyền máu cho người bệnh

Quy trình xử lý và bảo quản máu từ khi lấy máu của người hiến máu cho đến khi truyền máu cho người bệnh

Quy trình xử lý và bảo quản máu từ khi lấy máu của người hiến máu cho đến khi truyền máu cho người bệnh

Quy trình lấy máu xét nghiệm, bảo quản và vận chuyển các mẫu xét nghiệm

Quy trình lấy máu xét nghiệm, bảo quản và vận chuyển các mẫu xét nghiệm

Quy trình lấy máu xét nghiệm, bảo quản và vận chuyển các mẫu xét nghiệm

Bảo quản Vắc-xin trong tủ lạnh

Bảo quản Vắc-xin trong tủ lạnh

Liên hệ: Mr.Đăng 0903 07 1102 | 0983 23 8192 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AN HÒA

Top

   (0)