TỦ LẠNH ÂM SÂU [-20°C đến -86°C]

mỗi trang

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-437

Thể tích: 425 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-437 - PANASONIC

Thể tích: 425 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-237

Thể tích: 221 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-237 - PANASONIC

Thể tích: 221 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-137

Thể tích:138 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-137 - PANASONIC

Thể tích: 138 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-443

Thể tích: 426 lít Phạm vi nhiệt độ: - 15 ℃ đến - 40 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-U443 - PANASONIC

Thể tích: 426 lít Phạm vi nhiệt độ: - 15 ℃ đến - 40 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U5312

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-U5312 - PANASONIC

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U5412

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 40 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-U5412 - PANASONIC

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 40 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U731M

Thể tích: 690 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-U731M - PANASONIC

Thể tích: 690 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH PANASONIC - 30 ĐỘ MDF-MU500H

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-MU500H - PANASONIC

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU - 30 ĐỘ PANASONIC MDF-MU300H

Thể tích: 274 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-MU300H - PANASONIC

Thể tích: 274 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U334

Thể tích: 274 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-U334 - PANASONIC

Thể tích: 274 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU BẢO QUẢN MẪU PANASONIC MDF-1156VAN

Thể tích: 128 lít Phạm vi nhiệt độ: - 130 ℃ đến - 152 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-1156ATN - PANASONIC

Thể tích:128 lít Phạm vi nhiệt độ: - 130 ℃ đến - 152 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH PANASONIC -150 ĐỘ MDF-C2156VAN

Thể tích: 231 lít Phạm vi nhiệt độ: - 125 ℃ đến - 150 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-C2156VAN - PANASONIC

Thể tích: 231 lít Phạm vi nhiệt độ: - 125 ℃ đến - 150 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH -80 ĐỘ PANASONIC MDF-C8V1

Thể tích: 84 lít Phạm vi nhiệt độ: - 60 ℃ đến - 80 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-C8V1 - PANASONIC

Thể tích: 84 lít Phạm vi nhiệt độ: - 60 ℃ đến - 80 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU ÂM 86 ĐỘ PANASONIC MDF-DU300H

Thể tích: 333 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-DU300H - PANASONIC

Thể tích: 333 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH PANASONIC -86 ĐỘ MDF-DU500VH

Thể tích: 526 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-DU500VH - PANASONIC

Thể tích: 526 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM 86 ĐỘ PANASONIC MDF-DU700H

Thể tích: 728 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-DU700VH - PANASONIC

Thể tích: 728 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM 152 ĐỘ MDF-1156 PANASONIC

Thể tích: 845 lít Phạm vi nhiệt độ: - 130 ℃ đến - 152 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-1156 - PANASONIC

Thể tích: 128 lít Phạm vi nhiệt độ: - 130 ℃ đến - 152 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU - 86 ĐỘ MDF-U33V PANASONIC

Thể tích: 333 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-U33V - PANASONIC

Thể tích: 333 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

Hổ trợ trực tuyến

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Mr.Đăng - 0903 07 1102

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Tư vấn viên - 0983 23 8192

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 32
  • Hôm nay 58
  • Hôm qua 99
  • Trong tuần 1,006
  • Trong tháng 2,183
  • Tổng cộng 40,074

Top

   (0)