TỦ LẠNH ÂM SÂU -30°C

mỗi trang
Tủ Đông Y Tế -30 Độ 1365 Lít LDF 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế -30 Độ 1365 Lít LDF 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế -30 Độ 1365 Lít LDF 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1365 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu -30 Độ 1365 Lít LDF 1365 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -30 Độ 1365 Lít LDF 1365 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -30 Độ 1365 Lít LDF 1365 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1365 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -30 Độ Thể Tích Lớn 1160 Lít LDF 1160 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -30 Độ Thể Tích Lớn 1160 Lít LDF 1160 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -30 Độ Thể Tích Lớn 1160 Lít LDF 1160 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1160 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Y Tế -30 Độ 1160 Lít LDF 1160 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế -30 Độ 1160 Lít LDF 1160 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế -30 Độ 1160 Lít LDF 1160 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1160 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông -30 Độ Thể Tích Lớn 925 Lít LDF 925 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông -30 Độ Thể Tích Lớn 925 Lít LDF 925 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông -30 Độ Thể Tích Lớn 925 Lít LDF 925 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 925 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Y Tế Công Suất Lớn 925 Lít -30 Độ LDF 925 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu Y Tế Công Suất Lớn 925 Lít -30 Độ LDF 925 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu Y Tế Công Suất Lớn 925 Lít -30 Độ LDF 925 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 925 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Y Tế -30 Độ 625 Lít LDF 625 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu Y Tế -30 Độ 625 Lít LDF 625 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu Y Tế -30 Độ 625 Lít LDF 625 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 625 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 53 x 65
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu -30 Độ 625 Lít LDF 625 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -30 Độ 625 Lít LDF 625 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -30 Độ 625 Lít LDF 625 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 530 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 53 x 65
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Y Tế -30 Độ 530 Lít LDF 530 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Y Tế -30 Độ 530 Lít LDF 530 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Y Tế -30 Độ 530 Lít LDF 530 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 530 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -30 Độ 530 Lít LDF 530 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -30 Độ 530 Lít LDF 530 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -30 Độ 530 Lít LDF 530 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 530 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu -30 Độ 440 Lít LDF 440 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -30 Độ 440 Lít LDF 440 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -30 Độ 440 Lít LDF 440 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 440 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh 30 Độ 440 Lít LDF 440 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh 30 Độ 440 Lít LDF 440 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh 30 Độ 440 Lít LDF 440 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 440 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Y Tế -30 Độ 370 Lít LDF 370 xPRO Hãng Evermed - Châu Âu

Tủ Đông Y Tế -30 Độ 370 Lít LDF 370 xPRO Hãng Evermed - Châu Âu

Tủ Đông Y Tế -30 Độ 370 Lít LDF 370 xPRO Hãng Evermed - Châu Âu Thể tích tủ: 370 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu 370 Lít -30 Độ LDF 370 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu 370 Lít -30 Độ LDF 370 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu 370 Lít -30 Độ LDF 370 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 370 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông -30 Độ 270 Lít LDF 270 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông -30 Độ 270 Lít LDF 270 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông -30 Độ 270 Lít LDF 270 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 270 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -30 Độ 270 Lít LDF 270 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -30 Độ 270 Lít LDF 270 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -30 Độ 270 Lít LDF 270 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 270 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 °C đến -30 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Phòng Thí Nghiệm -32 Độ 100 Lít BLF 100 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu Phòng Thí Nghiệm -32 Độ 100 Lít BLF 100 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu Phòng Thí Nghiệm -32 Độ 100 Lít BLF 100 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 100 Lít Số hộp bảo quản mẫu: 3 chiếc Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 ° C đến -32 ° C với các bước cố định trung gian ở -18 ° C, -21 ° C và -25 ° C Mẫu tủ lạnh âm sâu với cửa kín
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Bảo Quản Mẫu -32 Độ 70 Lít BLF 70 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu Bảo Quản Mẫu -32 Độ 70 Lít BLF 70 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu Bảo Quản Mẫu -32 Độ 70 Lít BLF 70 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 70 Lít Số hộp bảo quản mẫu: 2 chiếc Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -15 ° C đến -32 ° C với các bước cố định trung gian ở -18 ° C, -21 ° C và -25 ° C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -30°C Thể Tích 1361 Lít LF 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -30°C Thể Tích 1361 Lít LF 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -30°C Thể Tích 1361 Lít LF 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 1361 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Âm Sâu -30°C LF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Âm Sâu -30°C LF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Âm Sâu -30°C LF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 618 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm 30°C Thể Tích 515 Lít LF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm 30°C Thể Tích 515 Lít LF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm 30°C Thể Tích 515 Lít LF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 515 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -30°C,346 Lít LF 300 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -30°C,346 Lít LF 300 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -30°C,346 Lít LF 300 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích mỗi ngăn tủ: 346 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu -30°C LF 660-2 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu -30°C LF 660-2 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu -30°C LF 660-2 Hãng Arctiko - Đan Mạch Dòng tủ lạnh âm sâu 2 ngăn Thể tích mỗi ngăn tủ: 288 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh âm -23oC, 94 lít, loại đứng, cửa kính model:PF 100 - Arctiko - Đan Mạch

Tủ lạnh âm -23oC, 94 lít, loại đứng, cửa kính model:PF 100 - Arctiko - Đan Mạch

Tủ lạnh âm -23oC, 94 lít, loại đứng, cửa kính Model: PF 100 Hãng sản xuất: ARCTIKO Sản xuất tại: Đan Mạch
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh âm -30oC 94 lít, tủ đứng Model: LF 100 hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ lạnh âm -30oC 94 lít, tủ đứng Model: LF 100 hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ lạnh âm -30oC 94 lít, tủ đứng Model: LF 100 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-437

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-437

Thể tích: 425 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
MDF-437 - PANASONIC

MDF-437 - PANASONIC

Thể tích: 425 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-237

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-237

Thể tích: 221 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
MDF-237 - PANASONIC

MDF-237 - PANASONIC

Thể tích: 221 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-137

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-137

Thể tích:138 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
MDF-137 - PANASONIC

MDF-137 - PANASONIC

Thể tích: 138 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-443

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-443

Thể tích: 426 lít Phạm vi nhiệt độ: - 15 ℃ đến - 40 ℃
Call: 0903.07.1102
MDF-U443 - PANASONIC

MDF-U443 - PANASONIC

Thể tích: 426 lít Phạm vi nhiệt độ: - 15 ℃ đến - 40 ℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U5312

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U5312

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
MDF-U5312 - PANASONIC

MDF-U5312 - PANASONIC

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U5412

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U5412

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 40 ℃
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)