TỦ LẠNH ÂM SÂU -30°C

mỗi trang

Tủ lạnh âm -23oC, 94 lít, loại đứng, cửa kính model:PF 100 - Arctiko - Đan Mạch

Tủ lạnh âm -23oC, 94 lít, loại đứng, cửa kính Model: PF 100 Hãng sản xuất: ARCTIKO Sản xuất tại: Đan Mạch

Call: 0903.07.1102

Tủ lạnh âm -30oC 94 lít, tủ đứng Model: LF 100 hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ lạnh âm -30oC 94 lít, tủ đứng Model: LF 100 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-437

Thể tích: 425 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-437 - PANASONIC

Thể tích: 425 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-237

Thể tích: 221 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-237 - PANASONIC

Thể tích: 221 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-137

Thể tích:138 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-137 - PANASONIC

Thể tích: 138 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-443

Thể tích: 426 lít Phạm vi nhiệt độ: - 15 ℃ đến - 40 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-U443 - PANASONIC

Thể tích: 426 lít Phạm vi nhiệt độ: - 15 ℃ đến - 40 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U5312

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-U5312 - PANASONIC

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U5412

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 40 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-U5412 - PANASONIC

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 40 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U731M

Thể tích: 690 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-U731M - PANASONIC

Thể tích: 690 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH PANASONIC - 30 ĐỘ MDF-MU500H

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-MU500H - PANASONIC

Thể tích: 482 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU - 30 ĐỘ PANASONIC MDF-MU300H

Thể tích: 274 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-MU300H - PANASONIC

Thể tích: 274 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU PANASONIC MDF-U334

Thể tích: 274 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-U334 - PANASONIC

Thể tích: 274 lít Phạm vi nhiệt độ: - 20 ℃ đến - 30 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU BẢO QUẢN MẪU PANASONIC MDF-1156VAN

Thể tích: 128 lít Phạm vi nhiệt độ: - 130 ℃ đến - 152 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-1156ATN - PANASONIC

Thể tích:128 lít Phạm vi nhiệt độ: - 130 ℃ đến - 152 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH PANASONIC -150 ĐỘ MDF-C2156VAN

Thể tích: 231 lít Phạm vi nhiệt độ: - 125 ℃ đến - 150 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-C2156VAN - PANASONIC

Thể tích: 231 lít Phạm vi nhiệt độ: - 125 ℃ đến - 150 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH -80 ĐỘ PANASONIC MDF-C8V1

Thể tích: 84 lít Phạm vi nhiệt độ: - 60 ℃ đến - 80 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-C8V1 - PANASONIC

Thể tích: 84 lít Phạm vi nhiệt độ: - 60 ℃ đến - 80 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU ÂM 86 ĐỘ PANASONIC MDF-DU300H

Thể tích: 333 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-DU300H - PANASONIC

Thể tích: 333 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH PANASONIC -86 ĐỘ MDF-DU500VH

Thể tích: 526 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-DU500VH - PANASONIC

Thể tích: 526 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM 86 ĐỘ PANASONIC MDF-DU700H

Thể tích: 728 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-DU700VH - PANASONIC

Thể tích: 728 lít Phạm vi nhiệt độ: - 50 ℃ đến - 86 ℃

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM 152 ĐỘ MDF-1156 PANASONIC

Thể tích: 845 lít Phạm vi nhiệt độ: - 130 ℃ đến - 152 ℃

Call: 0903.07.1102

MDF-1156 - PANASONIC

Thể tích: 128 lít Phạm vi nhiệt độ: - 130 ℃ đến - 152 ℃

Call: 0903.07.1102

Top

   (0)