LIEBHERR - ĐỨC

mỗi trang
Tủ lạnh âm sâu LGUex 1500 Liebherr

Tủ lạnh âm sâu LGUex 1500 Liebherr

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 139 lít - Khoảng nhiệt độ: -9°C đến -26°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 820 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 454 / 450 / 663 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 338 kWh (0,926 kWh / 24h)
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU -9°C ĐẾN -30°C Model: LGex 3410

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU -9°C ĐẾN -30°C Model: LGex 3410

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 310 lít - Khoảng nhiệt độ: -9°C đến -30°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 1840 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 420 / 400 / 1587 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 478 kWh (1,309 kWh / 24h)
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh chống cháy nổ Model:LKexv 1800

Tủ lạnh chống cháy nổ Model:LKexv 1800

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 180 lít - Khoảng nhiệt độ: +1°C đến +15°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 600 / 860 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 513 / 441 / 702 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 328 kWh (0,898 kWh / 24h) - Tác nhân làm lạnh: R 600a - Độ ồn: 44 dB(A)
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh chống cháy nổ Model:LKexv 2600

Tủ lạnh chống cháy nổ Model:LKexv 2600

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 240 lít - Khoảng nhiệt độ: +1°C đến +15°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 610 / 1250 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 470 / 440 / 1062 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 287 kWh - Tác nhân làm lạnh: R 600a - Độ ồn: 48 dB(A)
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh bảo quản mẫu công nghiệp chống cháy nổ model: LKexv 3600

Tủ lạnh bảo quản mẫu công nghiệp chống cháy nổ model: LKexv 3600

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 333 lít - Khoảng nhiệt độ: +1°C đến +15°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 610 / 1640 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 470 / 440 / 1452 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 346 kWh - Tác nhân làm lạnh: R 600a - Độ ồn: 48 dB(A)
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CÔNG NGHIỆP CHỐNG CHÁY NỔ ATEX95 LKexv5400

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CÔNG NGHIỆP CHỐNG CHÁY NỔ ATEX95 LKexv5400

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 544 lít - Khoảng nhiệt độ: +1°C đến +15°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 750 / 730 / 1640 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 600 / 560 / 1452 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 359 kWh (0,983 kWh / 24h) - Tác nhân làm lạnh: R 600a - Độ ồn: 48 dB(A)
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu dạng nằm ngang Model:LGT 4725

Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu dạng nằm ngang Model:LGT 4725

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 441/418 lít - Khoảng nhiệt độ: -10°C đến -45°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 1654 / 787 / 905 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 1445 / 500 / 650 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 1589 kWh - Tác nhân làm lạnh: R 290 - Độ ồn: 55 dB(A)

Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM SÂU NẰM NGANG Model:LGT 3725

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM SÂU NẰM NGANG Model:LGT 3725

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 350/332 lít - Khoảng nhiệt độ: -10°C đến -45°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 1379 / 787 / 905 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 1170 / 500 / 650 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 1069 kWh - Tác nhân làm lạnh: R 290 - Độ ồn: 55 dB(A)

Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU THỂ TÍCH LỚN Model: LGPv 6520

TỦ LẠNH ÂM SÂU THỂ TÍCH LỚN Model: LGPv 6520

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 601 lít - Khoảng nhiệt độ: -10°C to -35°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 700 / 830 / 2150 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 520 / 700 / 1550 (mm)
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐÔNG BẢO QUẢN MẪU CÔNG NGHIỆP Model: LGPv 8420

TỦ ĐÔNG BẢO QUẢN MẪU CÔNG NGHIỆP Model: LGPv 8420

TỦ LẠNH ÂM SÂU (856lít) Model: LGPv 8420 (MediLine) Hãng sản xuất: LIEBHERR – ĐỨC Lắp ráp tại: Áo Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO9001-2008,CE Hàng mới 100% , Sản xuất năm 2017
Call: 0903.07.1102
TỦ ĐÔNG BẢO QUẢN MẪU THỂ TÍCH LỚN Model: LGPv 1420

TỦ ĐÔNG BẢO QUẢN MẪU THỂ TÍCH LỚN Model: LGPv 1420

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 1427 lít - Khoảng nhiệt độ: -10°C to -26°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 1430 / 830 / 2150 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 250 / 700 / 1550 (mm)
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU THỂ TÍCH LỚN Model: LKPv 6520

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU THỂ TÍCH LỚN Model: LKPv 6520

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 601 lít - Khoảng nhiệt độ: -2°C to +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 700 / 830 / 2150 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 520 / 700 / 1550 (mm)
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU THỂ TÍCH LỚN Model: LKPv 6523

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU THỂ TÍCH LỚN Model: LKPv 6523

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU (601 lít) Model: LKPv 6523 (MediLine) Hãng sản xuất: LIEBHERR – ĐỨC Lắp ráp tại: Áo Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO9001-2008,CE Hàng mới 100% , Sản xuất năm 2017
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU THỂ TÍCH LỚN Model: LKPv 8420

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU THỂ TÍCH LỚN Model: LKPv 8420

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU (856 lít) Model: LKPv 8420 (MediLine) Hãng sản xuất: LIEBHERR – ĐỨC Lắp ráp tại: Áo Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO9001-2008,CE Hàng mới 100% , Sản xuất năm 2017
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CÔNG NGHIỆP 1427 LÍT LKPv 1423

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CÔNG NGHIỆP 1427 LÍT LKPv 1423

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU (1427 lít) Model: LKPv 1423 (MediLine) Hãng sản xuất: LIEBHERR – ĐỨC Lắp ráp tại: Áo Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO9001-2008,CE Hàng mới 100% , Sản xuất năm 2017
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU - 45°C, LGT 2325 LIEBHERR

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU - 45°C, LGT 2325 LIEBHERR

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 215 lít - Khoảng nhiệt độ: -10°C đến -45°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 1139 / 738 / 905 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 889 / 410 / 630 (mm)

Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh bảo quản Vắc-Xin Model: LKUv1613

Tủ lạnh bảo quản Vắc-Xin Model: LKUv1613

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 141 lít - Khoảng nhiệt độ: +3°C đến +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 820 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 440 / 435 / 670 (mm)
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh bảo quản vắc-xin 2 đến 8 độ C Model:LKUv1610

Tủ lạnh bảo quản vắc-xin 2 đến 8 độ C Model:LKUv1610

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 141 lít - Khoảng nhiệt độ: +3°C đến +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 820 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 440 / 435 / 670 (mm)
Call: 0903.07.1102
Tủ bảo quản mẫu chống cháy nổ Model:LKUexv1610

Tủ bảo quản mẫu chống cháy nổ Model:LKUexv1610

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 141 lít - Khoảng nhiệt độ: +3°C đến +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 820 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 440 / 435 / 670 (mm)
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh bảo quản mẫu chống cháy nổ Model:LKexv3910

Tủ lạnh bảo quản mẫu chống cháy nổ Model:LKexv3910

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 360 lít - Khoảng nhiệt độ: +3°C đến +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 1840 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 440 / 435 / 1635 (mm)
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh bảo quản vắc-xin (2 đến 8 độ) Model:LKv3913

Tủ lạnh bảo quản vắc-xin (2 đến 8 độ) Model:LKv3913

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 360 lít - Khoảng nhiệt độ: +3°C đến +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 1840 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 440 / 435 / 1635 (mm)
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh bảo quản vắc-xin model:LKV 3910

Tủ lạnh bảo quản vắc-xin model:LKV 3910

TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN CHUYÊN DỤNG Model: LKv 3910 (MediLine) Hãng sản xuất: LIEBHERR – ĐỨC Lắp ráp tại: Áo Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO9001-2008, CE Hàng hóa sản xuất năm 2017,Mới 100% 1.Bộ cấu hình cung cấp bao gồm: Tủ lạnh bảo quản mẫu nhiệt độ +3°C đến +16°C Giá đựng mẫu lưu trữ: 5 chiếc Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)