LIEBHERR - ĐỨC

mỗi trang

Tủ lạnh âm sâu LGUex 1500 Liebherr

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 139 lít - Khoảng nhiệt độ: -9°C đến -26°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 820 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 454 / 450 / 663 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 338 kWh (0,926 kWh / 24h)

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU -9°C ĐẾN -30°C Model: LGex 3410

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 310 lít - Khoảng nhiệt độ: -9°C đến -30°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 1840 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 420 / 400 / 1587 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 478 kWh (1,309 kWh / 24h)

Call: 0903.07.1102

Tủ lạnh chống cháy nổ Model:LKexv 1800

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 180 lít - Khoảng nhiệt độ: +1°C đến +15°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 600 / 860 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 513 / 441 / 702 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 328 kWh (0,898 kWh / 24h) - Tác nhân làm lạnh: R 600a - Độ ồn: 44 dB(A)

Call: 0903.07.1102

Tủ lạnh chống cháy nổ Model:LKexv 2600

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 240 lít - Khoảng nhiệt độ: +1°C đến +15°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 610 / 1250 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 470 / 440 / 1062 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 287 kWh - Tác nhân làm lạnh: R 600a - Độ ồn: 48 dB(A)

Call: 0903.07.1102

Tủ lạnh bảo quản mẫu công nghiệp chống cháy nổ model: LKexv 3600

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 333 lít - Khoảng nhiệt độ: +1°C đến +15°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 610 / 1640 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 470 / 440 / 1452 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 346 kWh - Tác nhân làm lạnh: R 600a - Độ ồn: 48 dB(A)

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CÔNG NGHIỆP CHỐNG CHÁY NỔ ATEX95 LKexv5400

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 544 lít - Khoảng nhiệt độ: +1°C đến +15°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 750 / 730 / 1640 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 600 / 560 / 1452 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 359 kWh (0,983 kWh / 24h) - Tác nhân làm lạnh: R 600a - Độ ồn: 48 dB(A)

Call: 0903.07.1102

Tủ lạnh âm sâu bảo quản mẫu dạng nằm ngang Model:LGT 4725

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 459 lít - Khoảng nhiệt độ: -10°C đến -45°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 1648 / 808 / 919 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 445 / 500 / 650 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 1589 kWh - Tác nhân làm lạnh: R 290 - Độ ồn: 55 dB(A)

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM SÂU NẰM NGANG Model:LGT 3725

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 365 lít - Khoảng nhiệt độ: -10°C đến -45°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 1373 / 808 / 919 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 1170 / 500 / 650 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 1069 kWh - Tác nhân làm lạnh: R 290 - Độ ồn: 55 dB(A)

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU THỂ TÍCH LỚN Model: LGPv 6520

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 601 lít - Khoảng nhiệt độ: -10°C to -35°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 700 / 830 / 2150 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 520 / 700 / 1550 (mm)

Call: 0903.07.1102

TỦ ĐÔNG BẢO QUẢN MẪU CÔNG NGHIỆP Model: LGPv 8420

TỦ LẠNH ÂM SÂU (856lít) Model: LGPv 8420 (MediLine) Hãng sản xuất: LIEBHERR – ĐỨC Lắp ráp tại: Áo Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO9001-2008,CE Hàng mới 100% , Sản xuất năm 2017

Call: 0903.07.1102

TỦ ĐÔNG BẢO QUẢN MẪU THỂ TÍCH LỚN Model: LGPv 1420

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 1427 lít - Khoảng nhiệt độ: -10°C to -26°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 1430 / 830 / 2150 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 250 / 700 / 1550 (mm)

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU THỂ TÍCH LỚN Model: LKPv 6520

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 601 lít - Khoảng nhiệt độ: -2°C to +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 700 / 830 / 2150 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 520 / 700 / 1550 (mm)

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU THỂ TÍCH LỚN Model: LKPv 6523

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU (601 lít) Model: LKPv 6523 (MediLine) Hãng sản xuất: LIEBHERR – ĐỨC Lắp ráp tại: Áo Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO9001-2008,CE Hàng mới 100% , Sản xuất năm 2017

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU THỂ TÍCH LỚN Model: LKPv 8420

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU (856 lít) Model: LKPv 8420 (MediLine) Hãng sản xuất: LIEBHERR – ĐỨC Lắp ráp tại: Áo Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO9001-2008,CE Hàng mới 100% , Sản xuất năm 2017

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CÔNG NGHIỆP 1427 LÍT LKPv 1423

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU (1427 lít) Model: LKPv 1423 (MediLine) Hãng sản xuất: LIEBHERR – ĐỨC Lắp ráp tại: Áo Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO9001-2008,CE Hàng mới 100% , Sản xuất năm 2017

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU - 45°C, LGT 2325 LIEBHERR

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 215 lít - Khoảng nhiệt độ: -10°C đến -45°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 1132 / 760 / 919 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 889 / 410 / 630 (mm)

Call: 0903.07.1102

Tủ lạnh bảo quản Vắc-Xin Model: LKUv1613

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 141 lít - Khoảng nhiệt độ: +3°C đến +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 820 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 440 / 435 / 670 (mm)

Call: 0903.07.1102

Tủ lạnh bảo quản vắc-xin 2 đến 8 độ C Model:LKUv1610

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 141 lít - Khoảng nhiệt độ: +3°C đến +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 820 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 440 / 435 / 670 (mm)

Call: 0903.07.1102

Tủ bảo quản mẫu chống cháy nổ Model:LKUexv1610

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 141 lít - Khoảng nhiệt độ: +3°C đến +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 820 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 440 / 435 / 670 (mm)

Call: 0903.07.1102

Tủ lạnh bảo quản mẫu chống cháy nổ Model:LKexv3910

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 360 lít - Khoảng nhiệt độ: +3°C đến +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 1840 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 440 / 435 / 1635 (mm)

Call: 0903.07.1102

Tủ lạnh bảo quản vắc-xin (2 đến 8 độ) Model:LKv3913

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 360 lít - Khoảng nhiệt độ: +3°C đến +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 1840 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 440 / 435 / 1635 (mm)

Call: 0903.07.1102

Tủ lạnh bảo quản vắc-xin model:LKV 3910

TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN CHUYÊN DỤNG Model: LKv 3910 (MediLine) Hãng sản xuất: LIEBHERR – ĐỨC Lắp ráp tại: Áo Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO9001-2008, CE Hàng hóa sản xuất năm 2017,Mới 100% 1.Bộ cấu hình cung cấp bao gồm: Tủ lạnh bảo quản mẫu nhiệt độ +3°C đến +16°C Giá đựng mẫu lưu trữ: 5 chiếc Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu

Call: 0903.07.1102

Top

   (0)