TỦ LẠNH TRỮ MÁU HÃNG BIOBASE

mỗi trang

TỦ LẠNH LƯU TRỮ 576 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450 ML

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG Model: BXC-V1000B Hãng sản xuất: BIOBASE Xuất xứ: Trung Quốc

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH TRỮ MÁU 1000 LÍT , 4 ĐỘ C

Cung cấp bao gồm: Tủ lạnh bảo quản máu Đèn chiếu sáng (lắp sẵn trên tủ) Máy in nhiệt độ ( Lắp sẵn trên tủ) Khóa cửa (lắp sẵn trên tủ) Ngăn kéo đặt mẫu: 12 chiếc Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:BXC-V1000B - HÃNG BIOBASE

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 1000 lít Khả năng lưu trữ: 576 túi máu tiêu chuẩn 450ml Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý Màn hình hiển thị : Màn hình LED hiển thị rõ ràng trực quan

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH NGÂN HÀNG MÁU LƯU TRỮ 360 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn: Tủ lạnh y tế bảo quản máu BIOBASE đạt chứng nhận các tiêu chuẩn ISO như ISO9001, ISO14001,ISO13485, tiêu chuẩn an toàn CE, tiêu chuẩn NSF, EN, MET, tiêu chuẩn FDA… về chất lượng trong lĩnh vực y tế về bảo quản máu, lưu trữ máu theo đúng nhiệt độ 4±1 oC. Tủ lạnh ngân hàng máu được thiết kế đặc biệt cho việc bảo quản máu toàn phần. Sản phẩm có thể được sử dụng để bảo quản dược phẩm, các sản phẩm sinh học v .v. sử dụng trong các ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm y

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG 650 LÍT , 4 ĐỘ C

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG Model: BXC-V650B Hãng sản xuất: BIOBASE Xuất xứ: Trung Quốc

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU - MODEL:BXC-V650B - HÃNG BIOBASE

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 650 lít Khả năng lưu trữ: 360 túi máu tiêu chuẩn 450ml Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý Màn hình hiển thị : Màn hình LED hiển thị rõ ràng trực quan

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH LƯU TRỮ 260 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn: Tủ lạnh y tế bảo quản máu BIOBASE đạt chứng nhận các tiêu chuẩn ISO như ISO9001, ISO14001,ISO13485, tiêu chuẩn an toàn CE, tiêu chuẩn NSF, EN, MET, tiêu chuẩn FDA… về chất lượng trong lĩnh vực y tế về bảo quản máu, lưu trữ máu theo đúng nhiệt độ 4±1 oC. Tủ lạnh ngân hàng máu được thiết kế đặc biệt cho việc bảo quản máu toàn phần. Sản phẩm có thể được sử dụng để bảo quản dược phẩm, các sản phẩm sinh học v .v. sử dụng trong các ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm y

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG 400 LÍT,4 ĐỘ C

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG Model: BXC-V400B Hãng sản xuất: BIOBASE Xuất xứ: Trung Quốc

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:BXC-V400B - HÃNG BIOBASE

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 400 lít Khả năng lưu trữ: 260 túi máu tiêu chuẩn 450ml Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH TRỮ MÁU 310 LÍT,4 ĐỘ C

TỦ LẠNH TRỮ MÁU 310 LÍT,4 ĐỘ C

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:BXC-V310B - HÃNG BIOBASE

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 310 lít Khả năng lưu trữ: 195 túi máu tiêu chuẩn 450ml Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN 132 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 210 lít Khả năng lưu trữ: 132 túi máu tiêu chuẩn 450ml Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý Màn hình hiển thị : Màn hình LED hiển thị rõ ràng trực quan

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU 210 LÍT , 4 ĐỘ C MODEL:BXC-V210B

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn: Tủ lạnh y tế bảo quản máu BIOBASE đạt chứng nhận các tiêu chuẩn ISO như ISO9001, ISO14001,ISO13485, tiêu chuẩn an toàn CE, tiêu chuẩn NSF, EN, MET, tiêu chuẩn FDA… về chất lượng trong lĩnh vực y tế về bảo quản máu, lưu trữ máu theo đúng nhiệt độ 4±1 oC. Tủ lạnh ngân hàng máu được thiết kế đặc biệt cho việc bảo quản máu toàn phần. Sản phẩm có thể được sử dụng để bảo quản dược phẩm, các sản phẩm sinh học v .v. sử dụng trong các ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm y

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG BIOBASE - MODEL:BXC-V210B

Thông số kỹ thuật: - Thể tích: 210 lít - Khả năng lưu trữ: 132 túi máu tiêu chuẩn 450ml - Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ - Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ - Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý - Màn hình hiển thị : Màn hình LED hiển thị rõ ràng trực quan

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN 80 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML

TỦ LẠNH BẢO QUẢN 80 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU 160 LÍT - MODEL:BXC-V160B - BIOBASE

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn: -Tủ lạnh y tế bảo quản máu BIOBASE đạt chứng nhận các tiêu chuẩn ISO như ISO9001, ISO14001,ISO13485, tiêu chuẩn an toàn CE, tiêu chuẩn NSF, EN, MET, tiêu chuẩn FDA… về chất lượng trong lĩnh vực y tế về bảo quản máu, lưu trữ máu theo đúng nhiệt độ 4±1 oC. Tủ lạnh ngân hàng máu được thiết kế đặc biệt cho việc bảo quản máu toàn phần. Sản phẩm có thể được sử dụng để bảo quản dược phẩm, các sản phẩm sinh học v .v. sử dụng trong các ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm y

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU CHUYÊN DỤNG BIOBASE MODEL:BXC-V160B

Thông số kỹ thuật: - Thể tích: 160 lít - Khả năng lưu trữ: 80 túi máu tiêu chuẩn 450ml - Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ - Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ - Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN 66 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG Model: BXC-V120B Hãng sản xuất: BIOBASE Xuất xứ: Trung Quốc

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU CHUYÊN DỤNG 120 LÍT - BXC-V120B - BIOBASE

Thông số kỹ thuật: - Thể tích: 120 lít - Khả năng lưu trữ: 66 túi máu tiêu chuẩn 450ml - Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ - Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý Màn hình hiển thị : Màn hình LED hiển thị rõ ràng trực quan

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH TRỮ MÁU BIOBASE MODEL:BXC-V120B

Thông số kỹ thuật: - Thể tích: 120 lít - Khả năng lưu trữ: 66 túi máu tiêu chuẩn 450ml - Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ - Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃

Call: 0903.07.1102

Top

   (0)