HAIER BIOMEDICAL - TRUNG QUỐC

mỗi trang
Tủ bảo quản vắc xin năng lượng mặt trời, 2 dải nhiệt độ, 160 lít (2 ÷ 8oC và ≤ -10oC) Haier HTCD-160

Tủ bảo quản vắc xin năng lượng mặt trời, 2 dải nhiệt độ, 160 lít (2 ÷ 8oC và ≤ -10oC) Haier HTCD-160

Tủ bảo quản vắc xin năng lượng mặt trời, 2 dải nhiệt độ, 160 lít (2 ÷ 8oC và ≤ -10oC) Haier HTCD-160 - Buồng mát: + Dải nhiệt độ điều khiển: 2oC đến 8oC + Dung tích chứa vắc xin: 100 lít + Dung tích tủ: 120 lít - Buống lạnh: + Dải nhiệt độ điều khiển: ≤ - 10oC + Dung tích tủ: 40 lít + Khả năng chứa túi đá: 10.68kg + Công suất làm lạnh túi đá: 2.08kg/24 giờ
Call: 0903.07.1102
Tủ bảo quản vắc xin năng lượng mặt trời, 2 dải nhiệt độ, 90 lít (2 ÷ 8oC và ≤ -10oC) Haier HTCD-90

Tủ bảo quản vắc xin năng lượng mặt trời, 2 dải nhiệt độ, 90 lít (2 ÷ 8oC và ≤ -10oC) Haier HTCD-90

Tủ bảo quản vắc xin năng lượng mặt trời, 2 dải nhiệt độ, 90 lít (2 ÷ 8oC và ≤ -10oC) Haier HTCD-90 - Dải nhiệt độ điều khiển: + Buồng mát 2oC đến 8oC, + Buồng lạnh âm ≤ -10oC - Dung tích chứa vắc xin: 37.5 lít - Dung tích tủ: + Buồng mát 58 lít + Buồng lạnh âm 32 lít
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời 2°C ~ 8°C, 110 Lít, HTC-110, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời 2°C ~ 8°C, 110 Lít, HTC-110, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời 2°C ~ 8°C, 110 Lít, HTC-110, Hãng Haier - Dải nhiệt độ điều khiển: 2oC đến 8oC - Bộ điều khiển vi xử lý - Hiển thị màn hình nhiệt độ LCD - Dung tích chứa vắc xin: 59 lít - Dung tích tủ: 110 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 545 x 345 x 575 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1128 x 654 x 875 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời 2°C ~ 8°C, 60 Lít, HTC-60H, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời 2°C ~ 8°C, 60 Lít, HTC-60H, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời 2°C ~ 8°C, 60 Lít, HTC-60H, Hãng Haier
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Haier Bảo Quản Vắc-Xin Năng Lượng Mặt Trời, 40 Lít, HTD-40

Tủ Lạnh Haier Bảo Quản Vắc-Xin Năng Lượng Mặt Trời, 40 Lít, HTD-40

Tủ Lạnh Haier Bảo Quản Vắc-Xin Năng Lượng Mặt Trời, 40 Lít, HTD-40 - Dải nhiệt độ điều khiển: ≤ -10oC - Bộ điều khiển vi xử lý - Hiển thị màn hình nhiệt độ LCD năng lượng mặt trời - Dung tích tủ: 48 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 265 x 370 x 575 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 788 x 654 x 875 mm - Trọng lượng tủ: 65kg
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 40 Lít, HTC-40, Hãng Haier,Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 40 Lít, HTC-40, Hãng Haier,Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 40 Lít, HTC-40, Hãng Haier,Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời - Dải nhiệt độ điều khiển: 2oC đến 8oC - Bộ điều khiển vi xử lý - Hiển thị màn hình nhiệt độ LCD năng lượng mặt trời - Dung tích chứa vắc xin: 22.5 lít - Dung tích tủ: 40 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 200 x 345 x 575 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 788 x 654 x 875 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin,Thuốc,Sinh Phẩm -15°C đến -25°C,286 Lít, HBD-286 Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin,Thuốc,Sinh Phẩm -15°C đến -25°C,286 Lít, HBD-286 Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin,Thuốc,Sinh Phẩm -15°C đến -25°C,286 Lít, HBD-286 Hãng Haier - Dung tích chứa vắc xin: 258 lít - Dung tích tủ: 286 lít - Khả năng làm lạnh túi đá: 16.8kg trong 24 giờ - Khả năng lưu trữ túi đa: 310 túi x 0.6 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 1067 x 457 x 655 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1240 x 630 x 818 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin,Thuốc,Sinh Phẩm -15°C đến -25°C,116 Lít, HBD-116 Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin,Thuốc,Sinh Phẩm -15°C đến -25°C,116 Lít, HBD-116 Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin,Thuốc,Sinh Phẩm -15°C đến -25°C,116 Lít, HBD-116 Hãng Haier - Dung tích chứa vắc xin: 97 lít - Dung tích tủ: 121 lít - Khả năng làm lạnh túi đá: 12kg trong 24 giờ - Khả năng lưu trữ túi đa: 136 túi x 0.6 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 497 x 457 x 655 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 670 x 630 x 818 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Giữ Nhiệt Khi Mất Điện, HBC-340 Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Giữ Nhiệt Khi Mất Điện, HBC-340 Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Giữ Nhiệt Khi Mất Điện, HBC-340 Hãng Haier - Dung tích chứa vắc xin: 211 lít - Dung tích tủ: 340 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1410 x 415 x 645 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1650 x 650 x 855 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 200 Lít, HBC-200, Nằm Ngang, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 200 Lít, HBC-200, Nằm Ngang, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 200 Lít, HBC-200, Nằm Ngang, Hãng Haier - Dung tích chứa vắc xin: 90 lít - Dung tích tủ: 198 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 970 x 360 x 610 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1243 x 630 x 818 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 110 Lít, HBC-110, Nằm Ngang, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 110 Lít, HBC-110, Nằm Ngang, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 110 Lít, HBC-110, Nằm Ngang, Hãng Haier - Dung tích chứa vắc xin: 52.5 lít - Dung tích tủ: 110 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 595 x 360 x 610 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 860 x 630 x 818 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 70 Lít, HBC-70, Nằm Ngang, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 70 Lít, HBC-70, Nằm Ngang, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 70 Lít, HBC-70, Nằm Ngang, Hãng Haier - Dung tích chứa vắc xin: 45 lít - Dung tích tủ: 71 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 400 x 360 x 610 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 670 x 630 x 818 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 1387 Lít, HYC-1387, Cửa Kính, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 1387 Lít, HYC-1387, Cửa Kính, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 1387 Lít, HYC-1387, Cửa Kính, Hãng Haier - Dung tích tủ: 1378 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1320 x 700 x 1500 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1440 x 925 x 1980 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 890 lít, HYC-940F, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 890 lít, HYC-940F, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 890 lít, HYC-940, Hãng Haier - Dung tích tủ: 890 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1030 x 590 x 1425 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1130 x 755 x 1980 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 890 Lít, HYC-940, Cửa Kính, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 890 Lít, HYC-940, Cửa Kính, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 940 Lít, HYC-940, Cửa Kính, Hãng Haier - Dung tích tủ: 890 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1030 x 590 x 1425 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1130 x 755 x 1980 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 610 Lít, HYC-610, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 610 Lít, HYC-610, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 610 Lít, HYC-610, Hãng Haier - Dung tích tủ: 610 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 680 x 640 x 1400 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 780 x 840 x 1945 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 390 Lít, HYC-390F, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 390 Lít, HYC-390F, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 390 Lít, HYC-390F, Hãng Haier - Dung tích tủ: 390 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 530 x 555 x 1380 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 665 x 710 x 1965 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 390 Lít, HYC-390, Cửa Kính, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 390 Lít, HYC-390, Cửa Kính, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 390 Lít, HYC-390, Cửa Kính, Hãng Haier - Dung tích tủ: 390 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 530 x 555 x 1380 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 665 x 710 x 1965 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 360 Lít, HYC-360, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 360 Lít, HYC-360, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 360 Lít, HYC-360, Hãng Haier - Dung tích tủ: 360 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 550 x 460 x 1340 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 620 x 655 x 1955 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 290 Lít, HYC-290, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 290 Lít, HYC-290, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 290 Lít, HYC-290, Hãng Haier - Dung tích tủ: 290 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 530 x 555 x 1080 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 665 x 710 x 1665 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 260 Lít, HYC-260, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 260 Lít, HYC-260, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 260 Lít, HYC-260, Hãng Haier - Dung tích tủ: 260 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 550 x 460 x 1065 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 620 x 655 x 1720 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 118 Lít, HYC-118A, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 118 Lít, HYC-118A, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 118 Lít, HYC-118A, Hãng Haier Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 118 Lít, HYC-118, Hãng Haier - Kiểu tủ đứng, 1 cửa kính - Dung tích tủ: 118 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 515 x 415 x 630mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 597 x 635 x 835 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 118 Lít, HYC-118, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 118 Lít, HYC-118, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 118 Lít, HYC-118, Hãng Haier - Kiểu tủ đứng, 1 cửa kín - Dung tích tủ: 118 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 515 x 415 x 630mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 597 x 635 x 835 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 68 Lít, HYC-68A, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 68 Lít, HYC-68A, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 68 Lít, HYC-68A, Hãng Haier - Loại tủ cửa kính - Dải nhiệt độ điều khiển: 2 – 8oC - Dung tích tủ: 68 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 415 x 385 x 505 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 495 x 580 x 660 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 68 Lít, HYC-68, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 68 Lít, HYC-68, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 68 Lít, HYC-68, Hãng Haier - Dải nhiệt độ điều khiển: 2°C ~ 8°C - Dung tích tủ: 68 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao: 415 x 385 x 505 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao: 495 x 580 x 660 mm
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ 720 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML MODEL:HXC1308B HAIER

TỦ LẠNH LƯU TRỮ 720 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML MODEL:HXC1308B HAIER

TỦ LẠNH LƯU TRỮ 720 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML MODEL:HXC1308B HAIER
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU HAIER 1308 LÍT MODEL:HXC-1308B

TỦ LẠNH TRỮ MÁU HAIER 1308 LÍT MODEL:HXC-1308B

- Điều khiển nhiệt độ: + Hệ thống làm lạnh cưỡng bức dòng khí điều khiển vi xử lý cùng với hệ thống bù nhiệt điện tử. + Màn hình hiển thị kỹ thuật số vùng nhiệt độ trên và dưới với độ phân giải 0.1oC
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:HXC-1308B - HAIER

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:HXC-1308B - HAIER

- Dung tích tủ: 1308 lít - Số lượng túi máu lưu trữ tối đa: 720 túi máu tiêu chuẩn 450ml/túi
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN 576 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML - MODEL:HXC-1308 - HAIER

TỦ LẠNH BẢO QUẢN 576 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML - MODEL:HXC-1308 - HAIER

TỦ LẠNH BẢO QUẢN 576 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML - MODEL:HXC-1308 - HAIER
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU HAIER 1308 LÍT - MODEL:HXC-1308

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU HAIER 1308 LÍT - MODEL:HXC-1308

+ Ổn định hơn: khoảng nhiệt độ duy trì 2 – 6oC + Chức năng an toàn chống nhiệt độ quá cao/thấp + Cửa kính kép có gia nhiệt (chống đóng băng ở cửa) + Gía để mẫu nhiều tầng có thể điều chỉnh + Trang bị giỏ đựng máu
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:HXC-1308 - HAIER

TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:HXC-1308 - HAIER

- Dung tích tủ: 1308 lít - Số lượng túi máu lưu trữ tối đa: 576 túi máu tiêu chuẩn 450ml/túi - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1320 x 700 x 15000 mm
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU 608 LÍT - MODEL:HXC-608B - HAIER

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU 608 LÍT - MODEL:HXC-608B - HAIER

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU 608 LÍT - MODEL:HXC-608B - HAIER
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN 360 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML - MODEL:HXC-608B - HAIER

TỦ LẠNH BẢO QUẢN 360 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML - MODEL:HXC-608B - HAIER

TỦ LẠNH BẢO QUẢN 360 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML - MODEL:HXC-608B - HAIER
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:HXC-608B - HAIER

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:HXC-608B - HAIER

- Dung tích tủ: 608 lít - Số lượng túi máu lưu trữ tối đa: 360 túi máu tiêu chuẩn 450ml/túi - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 680 x 640 x 1400 mm
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU 608 LÍT - MODEL:HXC-608 - HAIER

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU 608 LÍT - MODEL:HXC-608 - HAIER

- Điều khiển nhiệt độ: + Hệ thống làm lạnh cưỡng bức dòng khí điều khiển vi xử lý cùng với hệ thống bù nhiệt điện tử. + Màn hình hiển thị kỹ thuật số vùng nhiệt độ trên và dưới với độ phân giải 0.1oC
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ 300 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML - MODEL:HXC-608 - HAIER

TỦ LẠNH LƯU TRỮ 300 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML - MODEL:HXC-608 - HAIER

Thông số chính: - Kiểu trữ máu: giỏ đựng túi máu - Đáp ứng tiêu chuẩn khí hậu: Class ST - Kiểu làm lạnh: làm lạnh dòng khí cưỡng bức - Tính năng rã đông: tự động - Môi chất làm lạnh: không chứa CFC - Độ ồn: ≤ 43 dB (A) - Dải nhiệt độ hoạt động: 10oC đến 38oC - Dải nhiệt độ điều khiển: 2oC đến 6oC - Bộ điều khiển vi xử lý - Hiển thị màn hình LED - Dung tích tủ: 608 lít
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)