TỦ LẠNH ÂM SÂU -86°C

mỗi trang

Tủ Lạnh -86 Độ 710 Lít ULF 710 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 710 Lít ULF 710 PRO2 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 710 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -60 °C đến -86°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.5°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 89 x 59

Call: 0903.07.1102

Tủ Lạnh -86 Độ 600 Lít ULF 600 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 600 Lít ULF 600 PRO2 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 600 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -60 °C đến -86°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.5°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 75 x 59

Call: 0903.07.1102

Tủ Lạnh -86 Độ 480 Lít ULF 480 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 480 Lít ULF 480 PRO2 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 480 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -60 °C đến -86°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.5°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 60 x 59

Call: 0903.07.1102

Tủ Lạnh -86 ĐỘ 360 Lít ULF 360 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 ĐỘ 360 Lít ULF 360 PRO2 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 360 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -60 °C đến -86°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.5°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 45 x 49

Call: 0903.07.1102

Tủ Lạnh -86 Độ 240 Lít ULF 240 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 240 Lít ULF 240 PRO2 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 240 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -60 °C đến -86°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.5°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 45 x 45

Call: 0903.07.1102

Tủ Lạnh -86 Độ 120 Lít ULF 120 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 120 Lít ULF 120 PRO2 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 120 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -60 °C đến -86°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.5°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 45 x 45

Call: 0903.07.1102

Tủ lạnh âm sâu -86oC, 642 lít, loại đứng Model: ULUF 750-2M

Tủ lạnh âm sâu -86oC, 642 lít, loại đứng Model: ULUF 750-2M Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU - 86 ĐỘ C - MODEL:ULUF 550-2M - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm sâu -86oC, 556 lít, loại đứng Model: ULUF 550-2M Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU MODEL:ULUF-450-2M - HÃNG ARCTIKO-ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm sâu -86oC, 393 lít Model: ULUF 450-2M Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 9001:2008; ISO 1485:2003

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH -86 ĐỘ - MODEL:ULTF420 - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm sâu -86oC, 368 lít, nằm ngang Model: ULTF 420 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 9001:2008; ISO 1485:2003

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM SÂU - 86 ĐỘ C - MODEL:ULTF320 - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm sâu -86oC, 284 lít, nằm ngang Model: ULTF 320 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 9001:2008; ISO 1485:2003

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH -86 ĐỘ C - MODEL:ULTF220 - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm sâu -86 độ C nằm ngang loại 189 lít của Arctiko Model: ULTF 220 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 9001:2008; ISO 1485:2003

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH -86 ĐỘ MODEL:ULUF125 - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm sâu -86 độ C loại 94 lít Model: ULUF 125 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 9001:2008; ISO 1485:2003

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH -86 ĐỘ - MODEL:ULTF80 - HÃNG ARCTIKO ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm sâu -86oC Model: ULTF 80 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 9001:2008; ISO 1485:2003

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM 86 ĐỘ - 54 LÍT - MODEL:ULUF65 - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm sâu -86oC, 54 lít, đứng Model: ULUF 65 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM 86 ĐỘ - 35 LÍT - MODEL:MUF40 - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm sâu -86oC, 35 lít, để bàn Model: MUF 40 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU ÂM 86 ĐỘ - MODEL:ULUF15 - HÃNG ARCTIKO ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm sâu -86oC, 7 lít, để bàn Model: ULUF 15 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch

Call: 0903.07.1102

TỦ LẠNH ÂM 86 ĐỘ ,LOẠI XÁCH TAY - MODEL:DP-80 - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm sâu -86oC, loại xách tay Model: DP-80 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch

Call: 0903.07.1102

Top

   (0)