TỦ LẠNH ÂM SÂU -150°C

mỗi trang
TỦ LẠNH ÂM SÂU,ÂM 150 ĐỘ - MODEL:CRYO230 - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

TỦ LẠNH ÂM SÂU,ÂM 150 ĐỘ - MODEL:CRYO230 - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm sâu -150oC, 231 lít, nằm ngang Model: CRYO 230 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 9001:2008; ISO 1485:2003
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH ÂM SÂU -150 ĐỘ C - MODEL:CRYO-170 - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

TỦ LẠNH ÂM SÂU -150 ĐỘ C - MODEL:CRYO-170 - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Tủ lạnh âm sâu -150oC, 170 lít, nằm ngang Model: CRYO 170 Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 9001:2008; ISO 1485:2003
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)