TỦ LẠNH TRỮ MÁU HÃNG LABTECH - HÀN QUỐC

mỗi trang
TỦ LẠNH NGÂN HÀNG MÁU,TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU HÃNG LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH NGÂN HÀNG MÁU,TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU HÃNG LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU Model: LBB – 104GR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU CHO 550 TÚI MÁU 500ML

TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU CHO 550 TÚI MÁU 500ML

Model: LBB – 104GR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU - LBB – 104GR - LABTECH HẢN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU - LBB – 104GR - LABTECH HẢN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 1125 Lít Nhiệt độ bảo quản: 4°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Khả năng lưu trữ: 550 túi máu 500ml
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH NGÂN HÀNG MÁU HÃNG LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH NGÂN HÀNG MÁU HÃNG LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU Model: LBB – 103GR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 612 Lít Nhiệt độ bảo quản: 4°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Khả năng lưu trữ: 300 túi máu 500ml
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ 300 TÚI MÁU 500ML

TỦ LẠNH LƯU TRỮ 300 TÚI MÁU 500ML

Model: LBB – 103GR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU - LBB-103GR - LABTECH - HẢN QUỐC

TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU - LBB-103GR - LABTECH - HẢN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 612 Lít Nhiệt độ bảo quản: 4°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Khả năng lưu trữ: 300 túi máu 500ml
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU HÀN QUỐC

TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU Model: LBB – 102GR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 295 Lít Nhiệt độ bảo quản: 4°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Khả năng lưu trữ: 150 túi máu 500ml
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU CHO 150 TÚI MÁU 500ML

TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU CHO 150 TÚI MÁU 500ML

Model: LBB – 102GR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU - LBB-102GR - LABTECH - HÀN QUỐC

TỦ LẠNH TRỮ MÁU - LBB-102GR - LABTECH - HÀN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 295 Lít Nhiệt độ bảo quản: 4°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Khả năng lưu trữ: 150 túi máu 500ml
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)