TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN,DƯỢC PHẨM

mỗi trang
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, Sinh Phẩm 2°C~8°C, MPR-TS365, 365 Lít

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, Sinh Phẩm 2°C~8°C, MPR-TS365, 365 Lít

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm 2°C~8°C, MPR-TS365, 365 Lít Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 365 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 650x673x1912
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm 2°C~8°C, MPR-TS260, 260 Lít

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm 2°C~8°C, MPR-TS260, 260 Lít

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm 2°C~8°C, MPR-TS260, 260 Lít Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 260 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 603×590×1556
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm 2°C~8°C, MPR-TS105, 105 Lít

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm 2°C~8°C, MPR-TS105, 105 Lít

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm 2°C~8°C, MPR-TS105, 105 Lít Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 105 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 505*525*900
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -10°C đến -25°C, 92 Lít, DW-25L92, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -10°C đến -25°C, 92 Lít, DW-25L92, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -25°C, 92 Lít, DW-25L92, Hãng Haier - Dung tích tủ: 92 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 435 x 410 x 635mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 660 x 700 x 935 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ bảo quản vắc xin năng lượng mặt trời, 2 dải nhiệt độ, 160 lít (2 ÷ 8oC và ≤ -10oC) Haier HTCD-160

Tủ bảo quản vắc xin năng lượng mặt trời, 2 dải nhiệt độ, 160 lít (2 ÷ 8oC và ≤ -10oC) Haier HTCD-160

Tủ bảo quản vắc xin năng lượng mặt trời, 2 dải nhiệt độ, 160 lít (2 ÷ 8oC và ≤ -10oC) Haier HTCD-160 - Buồng mát: + Dải nhiệt độ điều khiển: 2oC đến 8oC + Dung tích chứa vắc xin: 100 lít + Dung tích tủ: 120 lít - Buống lạnh: + Dải nhiệt độ điều khiển: ≤ - 10oC + Dung tích tủ: 40 lít + Khả năng chứa túi đá: 10.68kg + Công suất làm lạnh túi đá: 2.08kg/24 giờ
Call: 0903.07.1102
Tủ bảo quản vắc xin năng lượng mặt trời, 2 dải nhiệt độ, 90 lít (2 ÷ 8oC và ≤ -10oC) Haier HTCD-90

Tủ bảo quản vắc xin năng lượng mặt trời, 2 dải nhiệt độ, 90 lít (2 ÷ 8oC và ≤ -10oC) Haier HTCD-90

Tủ bảo quản vắc xin năng lượng mặt trời, 2 dải nhiệt độ, 90 lít (2 ÷ 8oC và ≤ -10oC) Haier HTCD-90 - Dải nhiệt độ điều khiển: + Buồng mát 2oC đến 8oC, + Buồng lạnh âm ≤ -10oC - Dung tích chứa vắc xin: 37.5 lít - Dung tích tủ: + Buồng mát 58 lít + Buồng lạnh âm 32 lít
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời 2°C ~ 8°C, 110 Lít, HTC-110, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời 2°C ~ 8°C, 110 Lít, HTC-110, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời 2°C ~ 8°C, 110 Lít, HTC-110, Hãng Haier - Dải nhiệt độ điều khiển: 2oC đến 8oC - Bộ điều khiển vi xử lý - Hiển thị màn hình nhiệt độ LCD - Dung tích chứa vắc xin: 59 lít - Dung tích tủ: 110 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 545 x 345 x 575 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1128 x 654 x 875 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời 2°C ~ 8°C, 60 Lít, HTC-60H, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời 2°C ~ 8°C, 60 Lít, HTC-60H, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời 2°C ~ 8°C, 60 Lít, HTC-60H, Hãng Haier
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Haier Bảo Quản Vắc-Xin Năng Lượng Mặt Trời, 40 Lít, HTD-40

Tủ Lạnh Haier Bảo Quản Vắc-Xin Năng Lượng Mặt Trời, 40 Lít, HTD-40

Tủ Lạnh Haier Bảo Quản Vắc-Xin Năng Lượng Mặt Trời, 40 Lít, HTD-40 - Dải nhiệt độ điều khiển: ≤ -10oC - Bộ điều khiển vi xử lý - Hiển thị màn hình nhiệt độ LCD năng lượng mặt trời - Dung tích tủ: 48 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 265 x 370 x 575 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 788 x 654 x 875 mm - Trọng lượng tủ: 65kg
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 40 Lít, HTC-40, Hãng Haier,Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 40 Lít, HTC-40, Hãng Haier,Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 40 Lít, HTC-40, Hãng Haier,Sử Dụng Năng Lượng Mặt Trời - Dải nhiệt độ điều khiển: 2oC đến 8oC - Bộ điều khiển vi xử lý - Hiển thị màn hình nhiệt độ LCD năng lượng mặt trời - Dung tích chứa vắc xin: 22.5 lít - Dung tích tủ: 40 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 200 x 345 x 575 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 788 x 654 x 875 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Giữ Nhiệt Khi Mất Điện, HBC-340 Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Giữ Nhiệt Khi Mất Điện, HBC-340 Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Giữ Nhiệt Khi Mất Điện, HBC-340 Hãng Haier - Dung tích chứa vắc xin: 211 lít - Dung tích tủ: 340 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1410 x 415 x 645 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1650 x 650 x 855 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 200 Lít, HBC-200, Nằm Ngang, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 200 Lít, HBC-200, Nằm Ngang, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 200 Lít, HBC-200, Nằm Ngang, Hãng Haier - Dung tích chứa vắc xin: 90 lít - Dung tích tủ: 198 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 970 x 360 x 610 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1243 x 630 x 818 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 110 Lít, HBC-110, Nằm Ngang, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 110 Lít, HBC-110, Nằm Ngang, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 110 Lít, HBC-110, Nằm Ngang, Hãng Haier - Dung tích chứa vắc xin: 52.5 lít - Dung tích tủ: 110 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 595 x 360 x 610 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 860 x 630 x 818 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 70 Lít, HBC-70, Nằm Ngang, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 70 Lít, HBC-70, Nằm Ngang, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 70 Lít, HBC-70, Nằm Ngang, Hãng Haier - Dung tích chứa vắc xin: 45 lít - Dung tích tủ: 71 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 400 x 360 x 610 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 670 x 630 x 818 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 1387 Lít, HYC-1387, Cửa Kính, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 1387 Lít, HYC-1387, Cửa Kính, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 1387 Lít, HYC-1387, Cửa Kính, Hãng Haier - Dung tích tủ: 1378 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1320 x 700 x 1500 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1440 x 925 x 1980 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 890 lít, HYC-940F, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 890 lít, HYC-940F, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 890 lít, HYC-940, Hãng Haier - Dung tích tủ: 890 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1030 x 590 x 1425 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1130 x 755 x 1980 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 890 Lít, HYC-940, Cửa Kính, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 890 Lít, HYC-940, Cửa Kính, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 940 Lít, HYC-940, Cửa Kính, Hãng Haier - Dung tích tủ: 890 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 1030 x 590 x 1425 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1130 x 755 x 1980 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 610 Lít, HYC-610, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 610 Lít, HYC-610, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 610 Lít, HYC-610, Hãng Haier - Dung tích tủ: 610 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 680 x 640 x 1400 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 780 x 840 x 1945 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 390 Lít, HYC-390F, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 390 Lít, HYC-390F, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 390 Lít, HYC-390F, Hãng Haier - Dung tích tủ: 390 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 530 x 555 x 1380 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 665 x 710 x 1965 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 390 Lít, HYC-390, Cửa Kính, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 390 Lít, HYC-390, Cửa Kính, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 390 Lít, HYC-390, Cửa Kính, Hãng Haier - Dung tích tủ: 390 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 530 x 555 x 1380 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 665 x 710 x 1965 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 360 Lít, HYC-360, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 360 Lít, HYC-360, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 360 Lít, HYC-360, Hãng Haier - Dung tích tủ: 360 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 550 x 460 x 1340 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 620 x 655 x 1955 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 290 Lít, HYC-290, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 290 Lít, HYC-290, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 290 Lít, HYC-290, Hãng Haier - Dung tích tủ: 290 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 530 x 555 x 1080 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 665 x 710 x 1665 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 260 Lít, HYC-260, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 260 Lít, HYC-260, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin 2°C ~ 8°C, 260 Lít, HYC-260, Hãng Haier - Dung tích tủ: 260 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 550 x 460 x 1065 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 620 x 655 x 1720 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-1500L, 1500 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-1500L, 1500 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-1500L, 1500 lít, Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 1500 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 1180*900*1990 Kích thước bên trong (W * D * H) mm: 600*1100*1400
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-1015L, 1015 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-1015L, 1015 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-1015L, 1015 lít, Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 1015 Lít
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-968L, 968 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-968L, 968 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-968L, 968 lít, Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 968 Lít
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-725L, 725 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-725L, 725 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-725L, 725 lít, Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 725 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 1090*758*1972 Kích thước bên trong (W * D * H) mm: 980*595*1260
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-525L,525 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-525L,525 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-525L,525 Lít Hãng Meling Medical Thông số kỹ thuật: Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 525 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 720 * 807 * 1920
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-520L, 520 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-520L, 520 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-520L, 520 Lít Hãng Meling Medical Thông số kỹ thuật: Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 520 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 710 × 840 × 1980 Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ): 5,9 Điện áp (V / Hz): 220V/50Hz
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-400L, 400 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-400L, 400 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-400L, 400 Lít Hãng Meling Medical Thông số kỹ thuật: Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 400 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 650 × 673 × 1992 Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ): 2,5 Điện áp (V / Hz): 220V/50Hz
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh 2 °C ~ 8°C,YC-395L, 395 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh 2 °C ~ 8°C,YC-395L, 395 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh 2 °C ~ 8°C,YC-395L, 395 Lít Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 395 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 650 × 673 × 1992 Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ): 2,5
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-365L, 365 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-365L, 365 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-365L, 365 Lít Hãng Meling Medical Thông số kỹ thuật: Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 365 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 650x673x1912 Tiêu thụ năng lượng: 240 W Điện áp (V / Hz): 220V/50Hz
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-315L, 315 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-315L, 315 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-315L, 315 Lít Hãng Meling Medical Thông số kỹ thuật: Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 315 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 650x673x1762 Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ):1,62
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-260L, 260 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-260L, 260 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-260L, 260 Lít Hãng Meling Medical Thông số kỹ thuật: Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 260 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 603×590×1556 Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ):1,32 Điện áp (V / Hz): 220V/50Hz
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-105L, 105 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-105L, 105 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-105L, 105 Lít Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 105 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 505*525*900 Công suất tiêu thụ: 80 W
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-75L, 75 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-75L, 75 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-75L, 75 Lít Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 75 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 470 × 450 × 925 Công suất tiêu thụ: 70 W
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)