TỦ LẠNH TRỮ MÁU

mỗi trang
Tủ Lạnh Trữ Máu 2100 Lít BBR 2100 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Trữ Máu 2100 Lít BBR 2100 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Trữ Máu 2100 Lít BBR 2100 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 2100 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 1008 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Trữ Máu Y Tế 1365 Lít BBR 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Trữ Máu Y Tế 1365 Lít BBR 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Trữ Máu Y Tế 1365 Lít BBR 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1365 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 672 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Trữ Máu 2 Cánh 1160 Lít BBR 1160 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Trữ Máu 2 Cánh 1160 Lít BBR 1160 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Trữ Máu 2 Cánh 1160 Lít BBR 1160 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1160 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 560 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Công Suất Lớn 925 Lít BBR 925 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Công Suất Lớn 925 Lít BBR 925 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Công Suất Lớn 925 Lít BBR 925 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 925 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 360 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 625 Lít BBR 625 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 625 Lít BBR 625 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 625 Lít BBR 625 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 625 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 336 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 530 Lít BBR 530 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 530 Lít BBR 530 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 530 Lít BBR 530 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 530 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 280 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 440 Lít BBR 440 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 440 Lít BBR 440 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 440 Lít BBR 440 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 440 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 180 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 370 Lít BBR 370 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 370 Lít BBR 370 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 370 Lít BBR 370 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 370 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 144 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 270 Lít BBR 270 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 270 Lít BBR 270 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 270 Lít BBR 270 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 270 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 96 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Lưu Trữ Máu 130 Lít BBR 130 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Lưu Trữ Máu 130 Lít BBR 130 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Lưu Trữ Máu 130 Lít BBR 130 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 130 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 81 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Ngân Hàng Máu 110 Lít BBR 110V xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Ngân Hàng Máu 110 Lít BBR 110V xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Ngân Hàng Máu 110 Lít BBR 110V xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 110 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 48 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Lưu Trữ Máu 110 Lít BB 110H xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Lưu Trữ Máu 110 Lít BB 110H xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Lưu Trữ Máu 110 Lít BB 110H xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 110 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 48 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU - MODEL:BBR-700-D - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

TỦ LẠNH TRỮ MÁU - MODEL:BBR-700-D - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Tủ lạnh trữ máu, 628 lít, cửa kính, hệ thống làm lạnh kép Model: BBR 700-D Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 13485:2012, ISO 9001:2008
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU - MODEL:BBR-500-D - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

TỦ LẠNH TRỮ MÁU - MODEL:BBR-500-D - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Tủ lạnh trữ máu, 523 lít, cửa kính, hệ thống làm lạnh kép Model: BBR 500-D Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 13485:2012, ISO 9001:2008
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU - MODEL:BBR-300D - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

TỦ LẠNH TRỮ MÁU - MODEL:BBR-300D - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Tủ lạnh trữ máu, 352 lít, cửa kính, hệ thống làm lạnh kép Model: BBR 300-D Hãng: ARCTIKO – Đan Mạch Sản xuất tại: Đan Mạch Đáp ứng các tiêu chuẩn: ISO 13485:2012, ISO 9001:2008
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU - MODEL:BBR-100D - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

TỦ LẠNH TRỮ MÁU - MODEL:BBR-100D - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Thông số kỹ thuật: Đáp ứng các tiêu chuẩn dùng trong y tế: ISO 13485:2003 (Medical Device Class IIA), MDD 93/42/EEC Dung tích: 94 lít, cửa kính Hệ thống làm lạnh kép: gồm 2 hệ thống làm lạnh tách rời và độc lập, cho phép đảm độ an toàn cao nhất có thể (đặc biệt dùng cho những nơi nguồn điện cấp không liên tục và ổn định) Bộ ghi nhiệt độ: Bộ ghi dữ liệu Chart Recorder (cho dải nhiệt độ từ -10°C tới 40oC) + giấy in (tích hợp) Độ dày lớp cách nhiệt: 60 mm Dải nhiệt độ: +4°C Dòng điện sử dụng: 230V
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU - MODEL:BBR-1400-D - HÃNG ARCTIKO-ĐAN MẠCH

TỦ LẠNH TRỮ MÁU - MODEL:BBR-1400-D - HÃNG ARCTIKO-ĐAN MẠCH

Tủ lạnh trữ máu, 1381 lít, 2 cửa kính, hệ thống làm lạnh kép
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU - MODEL:BBR-1400 - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

TỦ LẠNH TRỮ MÁU - MODEL:BBR-1400 - HÃNG ARCTIKO - ĐAN MẠCH

Số túi máu để được tiêu chuẩn: 600 túi (để được tối đa 960 túi)
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ 576 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450 ML

TỦ LẠNH LƯU TRỮ 576 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450 ML

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG Model: BXC-V1000B Hãng sản xuất: BIOBASE Xuất xứ: Trung Quốc
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU 1000 LÍT , 4 ĐỘ C

TỦ LẠNH TRỮ MÁU 1000 LÍT , 4 ĐỘ C

Cung cấp bao gồm: Tủ lạnh bảo quản máu Đèn chiếu sáng (lắp sẵn trên tủ) Máy in nhiệt độ ( Lắp sẵn trên tủ) Khóa cửa (lắp sẵn trên tủ) Ngăn kéo đặt mẫu: 12 chiếc Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:BXC-V1000B - HÃNG BIOBASE

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:BXC-V1000B - HÃNG BIOBASE

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 1000 lít Khả năng lưu trữ: 576 túi máu tiêu chuẩn 450ml Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý Màn hình hiển thị : Màn hình LED hiển thị rõ ràng trực quan
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH NGÂN HÀNG MÁU LƯU TRỮ 360 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML

TỦ LẠNH NGÂN HÀNG MÁU LƯU TRỮ 360 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn: Tủ lạnh y tế bảo quản máu BIOBASE đạt chứng nhận các tiêu chuẩn ISO như ISO9001, ISO14001,ISO13485, tiêu chuẩn an toàn CE, tiêu chuẩn NSF, EN, MET, tiêu chuẩn FDA… về chất lượng trong lĩnh vực y tế về bảo quản máu, lưu trữ máu theo đúng nhiệt độ 4±1 oC. Tủ lạnh ngân hàng máu được thiết kế đặc biệt cho việc bảo quản máu toàn phần. Sản phẩm có thể được sử dụng để bảo quản dược phẩm, các sản phẩm sinh học v .v. sử dụng trong các ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm y
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG 650 LÍT , 4 ĐỘ C

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG 650 LÍT , 4 ĐỘ C

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG Model: BXC-V650B Hãng sản xuất: BIOBASE Xuất xứ: Trung Quốc
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU - MODEL:BXC-V650B - HÃNG BIOBASE

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU - MODEL:BXC-V650B - HÃNG BIOBASE

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 650 lít Khả năng lưu trữ: 360 túi máu tiêu chuẩn 450ml Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý Màn hình hiển thị : Màn hình LED hiển thị rõ ràng trực quan
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ 260 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML

TỦ LẠNH LƯU TRỮ 260 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn: Tủ lạnh y tế bảo quản máu BIOBASE đạt chứng nhận các tiêu chuẩn ISO như ISO9001, ISO14001,ISO13485, tiêu chuẩn an toàn CE, tiêu chuẩn NSF, EN, MET, tiêu chuẩn FDA… về chất lượng trong lĩnh vực y tế về bảo quản máu, lưu trữ máu theo đúng nhiệt độ 4±1 oC. Tủ lạnh ngân hàng máu được thiết kế đặc biệt cho việc bảo quản máu toàn phần. Sản phẩm có thể được sử dụng để bảo quản dược phẩm, các sản phẩm sinh học v .v. sử dụng trong các ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm y
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG 400 LÍT,4 ĐỘ C

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG 400 LÍT,4 ĐỘ C

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG Model: BXC-V400B Hãng sản xuất: BIOBASE Xuất xứ: Trung Quốc
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:BXC-V400B - HÃNG BIOBASE

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:BXC-V400B - HÃNG BIOBASE

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 400 lít Khả năng lưu trữ: 260 túi máu tiêu chuẩn 450ml Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ 195 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450 ML , 4 ĐỘ C

TỦ LẠNH LƯU TRỮ 195 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450 ML , 4 ĐỘ C

TỦ LẠNH LƯU TRỮ 195 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450 ML , 4 ĐỘ C
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU 310 LÍT,4 ĐỘ C

TỦ LẠNH TRỮ MÁU 310 LÍT,4 ĐỘ C

TỦ LẠNH TRỮ MÁU 310 LÍT,4 ĐỘ C
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:BXC-V310B - HÃNG BIOBASE

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:BXC-V310B - HÃNG BIOBASE

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 310 lít Khả năng lưu trữ: 195 túi máu tiêu chuẩn 450ml Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ 156 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML - HÃNG BIOBASE

TỦ LẠNH LƯU TRỮ 156 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML - HÃNG BIOBASE

TỦ LẠNH LƯU TRỮ 156 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML - HÃNG BIOBASE
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG 250 LÍT MODEL:BXC-V250B - HÃNG BIOBASE

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG 250 LÍT MODEL:BXC-V250B - HÃNG BIOBASE

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG 250 LÍT MODEL:BXC-V250B - HÃNG BIOBASE
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:BXC-V250B - HÃNG BIOBASE

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:BXC-V250B - HÃNG BIOBASE

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU CHUYÊN DỤNG - MODEL:BXC-V250B - HÃNG BIOBASE
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN 132 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML

TỦ LẠNH BẢO QUẢN 132 TÚI MÁU TIÊU CHUẨN 450ML

Thông số kỹ thuật: Thể tích: 210 lít Khả năng lưu trữ: 132 túi máu tiêu chuẩn 450ml Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý Màn hình hiển thị : Màn hình LED hiển thị rõ ràng trực quan
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU 210 LÍT , 4 ĐỘ C MODEL:BXC-V210B

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU 210 LÍT , 4 ĐỘ C MODEL:BXC-V210B

Đạt chứng nhận tiêu chuẩn: Tủ lạnh y tế bảo quản máu BIOBASE đạt chứng nhận các tiêu chuẩn ISO như ISO9001, ISO14001,ISO13485, tiêu chuẩn an toàn CE, tiêu chuẩn NSF, EN, MET, tiêu chuẩn FDA… về chất lượng trong lĩnh vực y tế về bảo quản máu, lưu trữ máu theo đúng nhiệt độ 4±1 oC. Tủ lạnh ngân hàng máu được thiết kế đặc biệt cho việc bảo quản máu toàn phần. Sản phẩm có thể được sử dụng để bảo quản dược phẩm, các sản phẩm sinh học v .v. sử dụng trong các ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm y
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG BIOBASE - MODEL:BXC-V210B

TỦ LẠNH TRỮ MÁU CHUYÊN DỤNG BIOBASE - MODEL:BXC-V210B

Thông số kỹ thuật: - Thể tích: 210 lít - Khả năng lưu trữ: 132 túi máu tiêu chuẩn 450ml - Phạm vi nhiệt độ:4 ± 1 ℃ - Độ chính xác nhiệt độ: 0,1 ℃ - Hệ thống điều khiển hiện đại bằng vi xử lý - Màn hình hiển thị : Màn hình LED hiển thị rõ ràng trực quan
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)