ARCTIKO - ĐAN MẠCH

mỗi trang
Tủ Đông -90 ULUF P820 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông -90 ULUF P820 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông -90 ULUF P820 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 815 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -40°C đến -90°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu -90 Độ ULUF P610 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu -90 Độ ULUF P610 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu -90 Độ ULUF P610 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 610 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -40°C đến -90°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -90 Độ ULUF P500 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -90 Độ ULUF P500 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -90 Độ ULUF P500 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 556 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -40°C đến -90°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Mẫu -90 Độ ULUF 590-2M Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu -90 Độ ULUF 590-2M Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu -90 Độ ULUF 590-2M Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 556 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -40°C đến -90°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Bảo Quản Mẫu -90 Độ ULUF 490-2M Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Bảo Quản Mẫu -90 Độ ULUF 490-2M Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Bảo Quản Mẫu -90 Độ ULUF 490-2M Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 393 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -40°C đến -90°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -90 Độ ULUF P390 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -90 Độ ULUF P390 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -90 Độ ULUF P390 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 381 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -40°C đến -90°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -60 Độ LTF 535 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -60 Độ LTF 535 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -60 Độ LTF 535 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 476 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -30°C đến -60°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 425 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 425 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 425 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 368 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -30°C đến -60°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 325 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 325 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 325 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 284 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -30°C đến -60°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -60 Độ LTF 225 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -60 Độ LTF 225 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -60 Độ LTF 225 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 133 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -30°C đến -60°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 85 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 85 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm - 60 Độ LTF 85 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 68 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -30°C đến -60°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -40 Độ ULUF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -40 Độ ULUF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -40 Độ ULUF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 680 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -20°C đến -40°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Thí Nghiệm -40 Độ LAF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Thí Nghiệm -40 Độ LAF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Thí Nghiệm -40 Độ LAF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 618 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -40°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu -40 Độ ULUF 500 Hãng Arctico - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu -40 Độ ULUF 500 Hãng Arctico - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu -40 Độ ULUF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 585 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -20°C đến -40°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính -23°C PF 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính -23°C PF 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính -23°C PF 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 1381 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -23°C Dòng tủ lạnh 2 cánh Mẫu tủ lạnh với cửa kính trong suốt
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -30°C Thể Tích 1361 Lít LF 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -30°C Thể Tích 1361 Lít LF 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -30°C Thể Tích 1361 Lít LF 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 1361 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính -23°C PF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính -23°C PF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính -23°C PF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 618 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -23°C Mẫu tủ lạnh với cửa kính trong suốt
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Âm Sâu -30°C LF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Âm Sâu -30°C LF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Âm Sâu -30°C LF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 618 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính 523 Lít PF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính 523 Lít PF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính 523 Lít PF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 523 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -23°C Mẫu tủ lạnh với cửa kính trong suốt
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm 30°C Thể Tích 515 Lít LF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm 30°C Thể Tích 515 Lít LF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm 30°C Thể Tích 515 Lít LF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 515 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản -23°C Cửa Kính PF 300 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản -23°C Cửa Kính PF 300 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản -23°C Cửa Kính PF 300 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 352 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -23°C Mẫu tủ lạnh với cửa kính trong suốt
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -30°C,346 Lít LF 300 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -30°C,346 Lít LF 300 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -30°C,346 Lít LF 300 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích mỗi ngăn tủ: 346 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu -30°C LF 660-2 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu -30°C LF 660-2 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu -30°C LF 660-2 Hãng Arctiko - Đan Mạch Dòng tủ lạnh âm sâu 2 ngăn Thể tích mỗi ngăn tủ: 288 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Kết Hợp Tủ Đông 288 Lít, LFFG 660 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Kết Hợp Tủ Đông 288 Lít, LFFG 660 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Kết Hợp Tủ Đông 288 Lít, LFFG 660 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích mỗi ngăn tủ: 288 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt ngăn tủ lạnh: 1°C đến 10°C Phạm vi nhiệt độ cài đặt ngăn tủ đông: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kính trong suốt ở ngăn tủ lạnh và cửa kín ở ngăn tủ đông
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Kết Hợp Tủ Đông 288 Lít,LFF 660 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Kết Hợp Tủ Đông 288 Lít,LFF 660 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Kết Hợp Tủ Đông 288 Lít,LFF 660 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích mỗi ngăn tủ: 288 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt ngăn tủ lạnh: 1°C đến 10°C Phạm vi nhiệt độ cài đặt ngăn tủ đông: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín ở 2 ngăn tủ
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Kết Hợp Tủ Đông 161 Lít LFFG 270 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Kết Hợp Tủ Đông 161 Lít LFFG 270 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Kết Hợp Tủ Đông 161 Lít LFFG 270 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích mỗi ngăn tủ:161 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt ngăn tủ lạnh: 1°C đến 10°C Phạm vi nhiệt độ cài đặt ngăn tủ đông: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín ở ngăn tủ đông và cửa kính trong suốt ở ngăn tủ lạnh
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Kết Hợp Tủ Đông 161 Lít LFF-270 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Kết Hợp Tủ Đông 161 Lít LFF-270 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Kết Hợp Tủ Đông 161 Lít LFF-270 Hãng Arctiko - Đan Mạch: Thể tích mỗi ngăn tủ:161 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt ngăn tủ lạnh: 1°C đến 10°C Phạm vi nhiệt độ cài đặt ngăn tủ đông: -10°C đến -30°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín 2 ngăn tủ.
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -25°C,519 Lít LFE 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25°C,519 Lít LFE 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25°C,519 Lít LFE 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ:1345 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -15°C đến -25°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín,Cửa 2 cánh Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -25°C,519 Lít LFE 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25°C,519 Lít LFE 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25°C,519 Lít LFE 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 519 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -15°C đến -25°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -25°C,365 Lít LFE 360 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25°C,365 Lít LFE 360 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25°C,365 Lít LFE 360 Hãng Arctiko - Đan Mạch: Thể tích tủ: 365 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -15°C đến -25°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -25 Độ 117 Lít,LFE 110 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25 Độ 117 Lít,LFE 110 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25 Độ 117 Lít Hãng Arctiko - Đan Mạch: Thể tích tủ: 107 Lít Phạm vi nhiệt độ (° C): -15° C đến - 25° C Kích thước bên trong WxDxH (mm):460X410 / 230X680 Kích thước bên ngoài WxDxH (mm):600x600x835
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Thể Tích Lớn PR 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Thể Tích Lớn PR 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Thể Tích Lớn PR 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch:
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu Thể Tích Lớn LR 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu Thể Tích Lớn LR 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu Thể Tích Lớn LR 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch: Thể tích tủ: 1361 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 1°C - 10°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Nội thất bên trong tủ làm bằng thép không gỉ Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm 1345 Lít LRE 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm 1345 Lít LRE 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm 1345 Lít LRE 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch:
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm 519 Lít LRE 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm 519 Lít LRE 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm 519 Lít LRE 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch: Thể tích tủ: 519 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 1°C - 10°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Nội thất bên trong tủ làm bằng thép không gỉ Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Cửa Kính PR 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Cửa Kính PR 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin Cửa Kính PR 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 628 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: 1°C - 10°C Mẫu tủ lạnh với cửa kính trong suất Nội thất bên trong tủ làm bằng thép không gỉ Cửa tủ tự đóng,có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)