HÃNG GFL - ĐỨC

mỗi trang
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM -85 ĐỘ - GFL – 500 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6385

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM -85 ĐỘ - GFL – 500 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6385

Phạm vi nhiệt độ : -50 ° C đến -85 ° C Sức chứa: 500 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 1440 x 580 x 600 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 2060 x 1000 x 1060 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 2060 x 900 x 1060 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 1,2 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 330 kg Thể tích đóng gói: 3,4 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM -85 ĐỘ - GFL – 300 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6384

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM -85 ĐỘ - GFL – 300 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6384

Phạm vi nhiệt độ : -50 ° C đến -85 ° C Sức chứa: 300 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 1000 x 500 x 600 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 1610 x 910 x 1060 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 1610 x 810 x 1060 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 1,2 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 260 kg Thể tích đóng gói: 3,0 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM -85 ĐỘ - GFL – 220 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6383

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM -85 ĐỘ - GFL – 220 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6383

Phạm vi nhiệt độ : -50 ° C đến -85 ° C Sức chứa: 220 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 840 x 460 x 580 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 1450 x 870 x 1040 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 1450 x 770 x 1040 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 1,2 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 230 kg Thể tích đóng gói: 3,0 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM -85 ĐỘ - GFL – 100 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6382

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM -85 ĐỘ - GFL – 100 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6382

Phạm vi nhiệt độ : -50 ° C đến -85 ° C Sức chứa: 100 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 710 x 440 x 340 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 960 x 790 x 1080 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 960 x 690 x 1000 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 1,2 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 200 kg Thể tích đóng gói: 1,6 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM -85 ĐỘ - GFL – 30 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6381

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM -85 ĐỘ - GFL – 30 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6381

Phạm vi nhiệt độ : -50 ° C đến -85 ° C Sức chứa: 30 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 500 x 305 x 200mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 700 x 600 x 905 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 700 x 500 x 835 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 1,2 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 90 kg Thể tích đóng gói: 0,52 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM -85 ĐỘ - GFL – 70 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6380

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM -85 ĐỘ - GFL – 70 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6380

Phạm vi nhiệt độ : -50 ° C đến -85 ° C Sức chứa: 70 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 600 x 350 x 340 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 836 x 685 x 1055 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 836 x 585 x 985 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 1,2 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 120 kg Thể tích đóng gói: 1,0 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – 500 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6345

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – 500 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6345

Phạm vi nhiệt độ : ± 0 ° C đến -40 ° C Sức chứa: 500 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 1440 x 580 x 600 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 2060 x 1000 x 1060 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 2060 x 900 x 1060 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 0,6 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 310 kg Thể tích đóng gói: 3,7 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – 300 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6344

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – 300 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6344

Phạm vi nhiệt độ : ± 0 ° C đến -40 ° C Sức chứa: 300 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 1000 x 500 x 600 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 1610 x 910 x 1060 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 1610 x 810 x 1060 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 0,6 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 240 kg Thể tích đóng gói: 2,6 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – 220 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6343

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – 220 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6343

Phạm vi nhiệt độ : ± 0 ° C đến -40 ° C Sức chứa: 220 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 840 x 460 x 580 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 1450 x 870 x 1040 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 1450 x 770 x 1040 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 0,6 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 210 kg Thể tích đóng gói: 2,2 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – 100 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6342

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – 100 LÍT , DẠNG NẰM NGANG Model: 6342

Phạm vi nhiệt độ : ± 0 ° C đến -40 ° C Sức chứa: 100 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 500 x 305 x 200mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 710 x 440 x 340 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 960 x 690 x 1000 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 0,6 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 180 kg Thể tích đóng gói: 1,6 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL– DẠNG NẰM NGANG,30 LÍT Model: 6341

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL– DẠNG NẰM NGANG,30 LÍT Model: 6341

Phạm vi nhiệt độ : ± 0 ° C đến -40 ° C Sức chứa: 30 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 500 x 305 x 200mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 700 x 600 x 905 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 700 x 500 x 835 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 0,6 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 70 kg Thể tích đóng gói: 0,52 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – DẠNG NẰM NGANG,70 LÍT Model: 6340

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – DẠNG NẰM NGANG,70 LÍT Model: 6340

Phạm vi nhiệt độ : ± 0 ° C đến -40 ° C Sức chứa: 70 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 600 x 350 x 340 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 836 x 685 x 1055 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 836 x 585 x 985 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 0,6 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 100 kg Thể tích đóng gói: 1,0 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 85 ĐỘ - GFL – 500 LÍT - LOẠI TỦ ĐỨNG Model: 6485

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 85 ĐỘ - GFL – 500 LÍT - LOẠI TỦ ĐỨNG Model: 6485

Phạm vi nhiệt độ : -50 ° C đến -85 ° C Sức chứa: 500 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 600 x 760 x 1100 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 990 x 1175 x 1940 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 916 x 1095 x 1940 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 1,2 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 330 kg Thể tích đóng gói: 3,3 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 85 ĐỘ - GFL – 300 LÍT - LOẠI TỦ ĐỨNG Model: 6483

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 85 ĐỘ - GFL – 300 LÍT - LOẠI TỦ ĐỨNG Model: 6483

Phạm vi nhiệt độ : -50 ° C đến -85 ° C Sức chứa: 300 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 600 x 450 x 1100 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 990 x 865 x 1940 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 916 x 785 x 1940 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 1,2 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 290 kg Thể tích đóng gói: 2,5 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 85 ĐỘ - GFL– 96 LÍT - LOẠI TỦ ĐỨNG Model: 6481

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 85 ĐỘ - GFL– 96 LÍT - LOẠI TỦ ĐỨNG Model: 6481

Phạm vi nhiệt độ : -50 ° C đến -85 ° C Sức chứa: 96 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 430 x 430 x 510 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 900 x 770 x 890 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 900 x 750 x 865 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 0,9 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 150 kg Thể tích đóng gói:1,2 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – 500 LÍT - LOẠI TỦ ĐỨNG Model: 6445

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – 500 LÍT - LOẠI TỦ ĐỨNG Model: 6445

Phạm vi nhiệt độ : 0 ° C đến -40 ° C Sức chứa: 500 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 600 x 760 x 1100 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 990 x 1175 x 1940 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 916 x 1095 x 1940 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 0,6 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 310 kg Thể tích đóng gói: 3,3 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL– 300 LÍT - LOẠI TỦ ĐỨNG Model: 6443

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL– 300 LÍT - LOẠI TỦ ĐỨNG Model: 6443

Phạm vi nhiệt độ : 0 ° C đến -40 ° C Sức chứa: 300 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 600 x 450 x 1100 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 990 x 865 x 1940 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 916 x 785 x 1940 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 0,6 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 250 kg Thể tích đóng gói: 2,5 m 3
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – 96 LÍT - LOẠI TỦ ĐỨNG Model: 6441

TỦ LẠNH BẢO QUẢN ÂM 40 ĐỘ - GFL – 96 LÍT - LOẠI TỦ ĐỨNG Model: 6441

Phạm vi nhiệt độ : 0 ° C đến -40 ° C Sức chứa: 96 Lít Kích thước nội thất (W x D x H): 430 x 430 x 510 mm Kích thước tổng thể A (W x D x H): 900 x 770 x 890 mm Kích thước bên ngoài B (W x D x H): 900 x 750 x 865 mm Kết nối điện: 230 V / 50 Hz / 0,45 kW (điện áp và tần số khác theo yêu cầu) Khối lượng tịnh: Khoảng 130 kg Thể tích đóng gói: 1,2 m 3
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)