LABTECH - HÀN QUỐC

mỗi trang
TỦ LẠNH 4 CÁNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM - LLR-304SR-H - LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH 4 CÁNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM - LLR-304SR-H - LABTECH HÀN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 1125 Lít Loại tủ 4 cánh cửa Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +10°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Số kệ đặt mẫu lữu trữ: 12 chiếc Kích thước trong (W x D x H mm): 1140 x 700 x 1410 Kích thước ngoài (W x D x H mm): 1260 x 805 x 1998
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM - LLR-304SR - LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM - LLR-304SR - LABTECH HÀN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 1125 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +10°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Số kệ đặt mẫu lữu trữ: 12 chiếc Kích thước trong (W x D x H mm): 1140 x 700 x 1410 Kích thước ngoài (W x D x H mm): 1260 x 805 x 1998
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM +2°C đến +10°C,1125 lít

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM +2°C đến +10°C,1125 lít

Model: LLR-304SR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM - LLR-303SR-H - LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM - LLR-303SR-H - LABTECH HÀN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Loại tủ 4 cánh cửa Thể tích: 612 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +10°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Số kệ đặt mẫu lữu trữ: 3 chiếc Kích thước trong (W x D x H mm): 620 x 700 x 1410 Kích thước ngoài (W x D x H mm): 740 x 805 x 1985
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM +2°C đến +10°C,4 CÁNH CỬA,612 LÍT

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM +2°C đến +10°C,4 CÁNH CỬA,612 LÍT

Model: LLR-303SR-H Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU PHÒNG THÍ NGHIỆM - LLR-303SR - LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU PHÒNG THÍ NGHIỆM - LLR-303SR - LABTECH HÀN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 612 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +10°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Số kệ đặt mẫu lữu trữ: 3 chiếc Kích thước trong (W x D x H mm): 620 x 700 x 1410 Kích thước ngoài (W x D x H mm): 740 x 805 x 1985
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM +2°C đến +10°C,612 LÍT

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM +2°C đến +10°C,612 LÍT

Model: LLR-303SR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU - LLR-302SR - LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU - LLR-302SR - LABTECH HÀN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 295 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +10°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Số kệ đặt mẫu lữu trữ: 3 chiếc Kích thước trong (W x D x H mm): 560 x 660 x 800 Kích thước ngoài (W x D x H mm): 683 x 775 x 1490
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM +2°C đến +10°C,295 LÍT

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CHO PHÒNG THÍ NGHIỆM +2°C đến +10°C,295 LÍT

Model: LLR-302SR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN,DƯỢC PHẨM - LCV-204GR - LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN,DƯỢC PHẨM - LCV-204GR - LABTECH HÀN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 1125 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +10°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Số kệ đặt mẫu lữu trữ: 12 chiếc Kích thước trong (W x D x H mm): 1140 x 700 x 1410 Kích thước ngoài (W x D x H mm): 1260 x 805 x 1998
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN,DƯỢC PHẨM 2 ĐẾN 8 ĐỘ - 612 LÍT - HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN,DƯỢC PHẨM 2 ĐẾN 8 ĐỘ - 612 LÍT - HÀN QUỐC

Model: LCV-203GR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN,DƯỢC PHẨM - LCV-203GR - LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN,DƯỢC PHẨM - LCV-203GR - LABTECH HÀN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 612 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +10°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Số kệ đặt mẫu lữu trữ: 6 chiếc Kích thước trong (W x D x H mm): 620 x 700 x 1410 Kích thước ngoài (W x D x H mm): 740 x 805 x 1985
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN,DƯỢC PHẨM 2 ĐẾN 8 ĐỘ HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN,DƯỢC PHẨM 2 ĐẾN 8 ĐỘ HÀN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 295 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +10°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Số kệ đặt mẫu lữu trữ: 3 chiếc Kích thước trong (W x D x H mm): 560 x 660 x 800 Kích thước ngoài (W x D x H mm): 683 x 775 x 1490
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN VĂC-XIN,DƯỢC PHẨM - LCV-202GR - LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN VĂC-XIN,DƯỢC PHẨM - LCV-202GR - LABTECH HÀN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 295 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +10°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Số kệ đặt mẫu lữu trữ: 3 chiếc Kích thước trong (W x D x H mm): 560 x 660 x 800 Kích thước ngoài (W x D x H mm): 683 x 775 x 1490
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH NGÂN HÀNG MÁU,TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU HÃNG LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH NGÂN HÀNG MÁU,TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU HÃNG LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU Model: LBB – 104GR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU CHO 550 TÚI MÁU 500ML

TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU CHO 550 TÚI MÁU 500ML

Model: LBB – 104GR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU - LBB – 104GR - LABTECH HẢN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU - LBB – 104GR - LABTECH HẢN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 1125 Lít Nhiệt độ bảo quản: 4°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Khả năng lưu trữ: 550 túi máu 500ml
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH NGÂN HÀNG MÁU HÃNG LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH NGÂN HÀNG MÁU HÃNG LABTECH HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU Model: LBB – 103GR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 612 Lít Nhiệt độ bảo quản: 4°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Khả năng lưu trữ: 300 túi máu 500ml
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ 300 TÚI MÁU 500ML

TỦ LẠNH LƯU TRỮ 300 TÚI MÁU 500ML

Model: LBB – 103GR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU - LBB-103GR - LABTECH - HẢN QUỐC

TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU - LBB-103GR - LABTECH - HẢN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 612 Lít Nhiệt độ bảo quản: 4°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Khả năng lưu trữ: 300 túi máu 500ml
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU HÀN QUỐC

TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU HÀN QUỐC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU Model: LBB – 102GR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 295 Lít Nhiệt độ bảo quản: 4°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Khả năng lưu trữ: 150 túi máu 500ml
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU CHO 150 TÚI MÁU 500ML

TỦ LẠNH LƯU TRỮ MÁU CHO 150 TÚI MÁU 500ML

Model: LBB – 102GR Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt chứng chỉ: ISO,CE,GMP… Cung cấp đầy đủ CO,CQ và Bộ chứng từ hàng hóa nhập khẩu Hàng mới 100% ,Bảo hành 12 tháng
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH TRỮ MÁU - LBB-102GR - LABTECH - HÀN QUỐC

TỦ LẠNH TRỮ MÁU - LBB-102GR - LABTECH - HÀN QUỐC

Thông số kỹ thuật chính: Thể tích: 295 Lít Nhiệt độ bảo quản: 4°C Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.1°C Khả năng lưu trữ: 150 túi máu 500ml
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)