TỦ LẠNH CHỐNG CHÁY NỔ (ATEX95)

mỗi trang
Tủ lạnh bảo quản mẫu chống cháy nổ Model: LKexv 5400

Tủ lạnh bảo quản mẫu chống cháy nổ Model: LKexv 5400

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 544 lít - Khoảng nhiệt độ: +1°C đến +15°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 750 / 730 / 1640 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 600 / 560 / 1452 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 359 kWh (0,983 kWh / 24h)
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh chống cháy nổ Model:LKexv 1800

Tủ lạnh chống cháy nổ Model:LKexv 1800

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 180 lít - Khoảng nhiệt độ: +1°C đến +15°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 600 / 860 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 513 / 441 / 702 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 328 kWh (0,898 kWh / 24h) - Tác nhân làm lạnh: R 600a - Độ ồn: 44 dB(A)
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh chống cháy nổ Model:LKexv 2600

Tủ lạnh chống cháy nổ Model:LKexv 2600

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 240 lít - Khoảng nhiệt độ: +1°C đến +15°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 610 / 1250 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 470 / 440 / 1062 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 287 kWh - Tác nhân làm lạnh: R 600a - Độ ồn: 48 dB(A)
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh bảo quản mẫu công nghiệp chống cháy nổ model: LKexv 3600

Tủ lạnh bảo quản mẫu công nghiệp chống cháy nổ model: LKexv 3600

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 333 lít - Khoảng nhiệt độ: +1°C đến +15°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 610 / 1640 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 470 / 440 / 1452 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 346 kWh - Tác nhân làm lạnh: R 600a - Độ ồn: 48 dB(A)
Call: 0903.07.1102
TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CÔNG NGHIỆP CHỐNG CHÁY NỔ ATEX95 LKexv5400

TỦ LẠNH BẢO QUẢN MẪU CÔNG NGHIỆP CHỐNG CHÁY NỔ ATEX95 LKexv5400

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 544 lít - Khoảng nhiệt độ: +1°C đến +15°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 750 / 730 / 1640 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 600 / 560 / 1452 (mm) - Năng lượng tiêu thụ trong vòng 365 ngày: 359 kWh (0,983 kWh / 24h) - Tác nhân làm lạnh: R 600a - Độ ồn: 48 dB(A)
Call: 0903.07.1102
Tủ bảo quản mẫu chống cháy nổ Model:LKUexv1610

Tủ bảo quản mẫu chống cháy nổ Model:LKUexv1610

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 141 lít - Khoảng nhiệt độ: +3°C đến +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 820 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 440 / 435 / 670 (mm)
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh bảo quản mẫu chống cháy nổ Model:LKexv3910

Tủ lạnh bảo quản mẫu chống cháy nổ Model:LKexv3910

Thông số kỹ thuật chính: - Thể tích tổng: 360 lít - Khoảng nhiệt độ: +3°C đến +16°C - Kích thước ngoài (w / d / h): 600 / 615 / 1840 (mm) - Kích thước trong (w / d / h) : 440 / 435 / 1635 (mm)
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)