TỦ LẠNH TRỮ MÁU HÃNG EVERMED - Ý

Đại diện nhập khẩu và phân phối Tủ Lạnh Trữ Máu hãng Evermed – Ý tại Việt Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa

Hotline: Mr.Đăng – 0903.07.1102

Email: Vattuphonglab@gmail.com

Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới !

mỗi trang
Tủ Lạnh Trữ Máu 2100 Lít BBR 2100 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Trữ Máu 2100 Lít BBR 2100 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Trữ Máu 2100 Lít BBR 2100 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 2100 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 1008 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Trữ Máu Y Tế 1365 Lít BBR 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Trữ Máu Y Tế 1365 Lít BBR 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Trữ Máu Y Tế 1365 Lít BBR 1365 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1365 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 672 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Trữ Máu 2 Cánh 1160 Lít BBR 1160 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Trữ Máu 2 Cánh 1160 Lít BBR 1160 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Trữ Máu 2 Cánh 1160 Lít BBR 1160 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 1160 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 560 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Công Suất Lớn 925 Lít BBR 925 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Công Suất Lớn 925 Lít BBR 925 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Công Suất Lớn 925 Lít BBR 925 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 925 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 360 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 625 Lít BBR 625 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 625 Lít BBR 625 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 625 Lít BBR 625 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 625 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 336 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 530 Lít BBR 530 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 530 Lít BBR 530 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 530 Lít BBR 530 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 530 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 280 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 440 Lít BBR 440 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 440 Lít BBR 440 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 440 Lít BBR 440 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 440 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 180 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 370 Lít BBR 370 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 370 Lít BBR 370 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 370 Lít BBR 370 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 370 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 144 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 270 Lít BBR 270 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 270 Lít BBR 270 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Bảo Quản Máu Y Tế 270 Lít BBR 270 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 270 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 96 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Lưu Trữ Máu 130 Lít BBR 130 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Lưu Trữ Máu 130 Lít BBR 130 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Lưu Trữ Máu 130 Lít BBR 130 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 130 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 81 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Ngân Hàng Máu 110 Lít BBR 110V xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Ngân Hàng Máu 110 Lít BBR 110V xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Ngân Hàng Máu 110 Lít BBR 110V xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 110 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 48 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Lưu Trữ Máu 110 Lít BB 110H xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Lưu Trữ Máu 110 Lít BB 110H xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Lưu Trữ Máu 110 Lít BB 110H xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 110 Lít Khả năng lưu trữ tối đa: 48 túi máu 450ml Phạm vi nhiệt độ cài đặt: +2°C đến +15°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)