TỦ LẠNH ÂM SÂU -40°C

mỗi trang
Tủ Đông Y Tế DW-FW360 Meiling, -40 Độ C, 360 Lít

Tủ Đông Y Tế DW-FW360 Meiling, -40 Độ C, 360 Lít

Tủ Đông Y Tế DW-FW360 Meiling, -40 Độ C, 360 Lít Thể tích: 360 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt : -20°C đến -40°C Nguyên lý làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp Thiết bị bay hơi: Ống đồng
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu DW-FW150 Meiling, -40 Độ C, Thể tích 150 Lít

Tủ Lạnh Âm Sâu DW-FW150 Meiling, -40 Độ C, Thể tích 150 Lít

Tủ Lạnh Âm Sâu DW-FW150 Meiling, -40 Độ C, Thể tích 150 Lít Thể tích: 150 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt : -20°C đến -40°C Nguyên lý làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh DW-FW270 Meiling, -40 Độ C, Thể tích 270 Lít

Tủ Lạnh DW-FW270 Meiling, -40 Độ C, Thể tích 270 Lít

Tủ Lạnh DW-FW270 Meiling, -40 Độ C, Thể tích 270 Lít Thể tích: 270 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt : -20°C đến -40°C Nguyên lý làm lạnh: Làm lạnh trực tiếp
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 508 Lít, DW-40L508, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 508 Lít, DW-40L508, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 508 Lít, DW-40L508, Hãng Haier - Dung tích tủ: 490 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 685 x 610 x 1228 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 915 x 810 x 1860 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 348 Lít, DW-40L348, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 348 Lít, DW-40L348, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 348 Lít, DW-40L348, Hãng Haier - Kiểu tủ đứng, 2 cửa kín - Dung tích tủ: 348 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 535 x 610 x 1228 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 765 x 810 x 1860 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -86 Độ 710 Lít ULF 710 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 710 Lít ULF 710 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 710 Lít ULF 710 PRO2 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 710 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -60 °C đến -86°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.5°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 89 x 59
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -86 Độ 600 Lít ULF 600 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 600 Lít ULF 600 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 600 Lít ULF 600 PRO2 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 600 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -60 °C đến -86°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.5°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 75 x 59
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -86 Độ 480 Lít ULF 480 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 480 Lít ULF 480 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 480 Lít ULF 480 PRO2 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 480 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -60 °C đến -86°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.5°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 60 x 59
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -86 ĐỘ 360 Lít ULF 360 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 ĐỘ 360 Lít ULF 360 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 ĐỘ 360 Lít ULF 360 PRO2 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 360 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -60 °C đến -86°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.5°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 45 x 49
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -86 Độ 240 Lít ULF 240 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 240 Lít ULF 240 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 240 Lít ULF 240 PRO2 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 240 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -60 °C đến -86°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.5°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 45 x 45
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -86 Độ 120 Lít ULF 120 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 120 Lít ULF 120 PRO2 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -86 Độ 120 Lít ULF 120 PRO2 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 120 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -60 °C đến -86°C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.5°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 45 x 45
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Y Tế -40 Độ 625 Lít LDF 625 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế -40 Độ 625 Lít LDF 625 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế -40 Độ 625 Lít LDF 625 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 625 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -25 °C đến -40 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông -40 Độ Phòng Thí Nghiệm 625 Lít LDF 625 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông -40 Độ Phòng Thí Nghiệm 625 Lít LDF 625 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông -40 Độ Phòng Thí Nghiệm 625 Lít LDF 625 Hãng Evermed - Ý Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -25 °C đến -40 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 53 x 65
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -40 Độ 530 Lít PDF 530 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -40 Độ 530 Lít PDF 530 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -40 Độ 530 Lít PDF 530 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 530 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -25 °C đến -40 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C Kích thước giá đặt mẫu WxD (cm): 53 x 55
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Phòng Thí Nghiệm -40 Độ 530 Lít PDF 530 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Phòng Thí Nghiệm -40 Độ 530 Lít PDF 530 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Phòng Thí Nghiệm -40 Độ 530 Lít PDF 530 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 530 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -25 °C đến -40 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Y Tế -40 Độ 440 Lít LDF 440 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế -40 Độ 440 Lít LDF 440 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Y Tế -40 Độ 440 Lít LDF 440 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 440 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -25 °C đến -40 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm 440 Lít -40 Độ LDF 440 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm 440 Lít -40 Độ LDF 440 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm 440 Lít -40 Độ LDF 440 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 440 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -25 °C đến -40 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -40 Độ 370 Lít LDF 370 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -40 Độ 370 Lít LDF 370 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Phòng Thí Nghiệm -40 Độ 370 Lít LDF 370 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 370 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -25 °C đến -40 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Y Tế -40 Độ 370 Lít LDF 370 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Y Tế -40 Độ 370 Lít LDF 370 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Y Tế -40 Độ 370 Lít LDF 370 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 370 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -25 °C đến -40 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -40 Độ 270 Lít PDF 270 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -40 Độ 270 Lít PDF 270 xPRO Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh -40 Độ 270 Lít PDF 270 xPRO Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 270 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -25 °C đến -40 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Thí Nghiệm -40 Độ 270 Lít PDF 270 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Thí Nghiệm -40 Độ 270 Lít PDF 270 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Thí Nghiệm -40 Độ 270 Lít PDF 270 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 270 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -25 °C đến -40 °C Màn hình hiển thị nhiệt độ kỹ thuật số với độ chính xác cài đặt 0.1°C
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -40 Độ ULUF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -40 Độ ULUF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Phòng Thí Nghiệm -40 Độ ULUF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 680 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -20°C đến -40°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Thí Nghiệm -40 Độ LAF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Thí Nghiệm -40 Độ LAF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Đông Thí Nghiệm -40 Độ LAF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 618 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -40°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu -40 Độ ULUF 500 Hãng Arctico - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu -40 Độ ULUF 500 Hãng Arctico - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản Mẫu -40 Độ ULUF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 585 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -20°C đến -40°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh âm sâu -40oC, 413 lít, loại đứng - Model: ULUF 400 - hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ lạnh âm sâu -40oC, 413 lít, loại đứng - Model: ULUF 400 - hãng Arctiko - Đan Mạch

Dung tích: 413 lít, tủ đứng, 1 cánh -Kích thước ngoài: mm (rộng x sâu x cao) -Kích thước bên trong: mm (rộng x sâu x cao) -Trọng lượng tủ: 193 kg -Độ dày lớp cách nhiệt: 120 mm -Dải nhiệt độ: -40 đến -20°C
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh âm sâu -40oC, 94 lít, loại đứng - model:uluf-120 - hãng arctiko - đan mạch

Tủ lạnh âm sâu -40oC, 94 lít, loại đứng - model:uluf-120 - hãng arctiko - đan mạch

-Dải nhiệt độ: -40 đến -20°C -Dòng điện sử dụng: 230V/ 50Hz -Công suất tiêu thụ: 7.4kW/ 24h -Môi chất làm lạnh: R404a, 100% không chứa HCFC/CFC
Call: 0903.07.1102
Tủ lạnh âm -40oC, 54 lít, loại đứng ULUF 60 ARCTIKO

Tủ lạnh âm -40oC, 54 lít, loại đứng ULUF 60 ARCTIKO

- Dung tích: 54 lít, tủ đứng, 1 cánh - Dải nhiệt độ: -40 đến -20°C - Bên trong có 1 ngăn, 1 cửa phụ cách nhiệt
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)