MEILING MEDICAL - TRUNG QUỐC

mỗi trang
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-1500L, 1500 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-1500L, 1500 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-1500L, 1500 lít, Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 1500 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 1180*900*1990 Kích thước bên trong (W * D * H) mm: 600*1100*1400
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-1015L, 1015 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-1015L, 1015 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-1015L, 1015 lít, Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 1015 Lít
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-968L, 968 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-968L, 968 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-968L, 968 lít, Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 968 Lít
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-725L, 725 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-725L, 725 lít, Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin, 2 °C ~ 8°C, YC-725L, 725 lít, Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 725 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 1090*758*1972 Kích thước bên trong (W * D * H) mm: 980*595*1260
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-525L,525 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-525L,525 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-525L,525 Lít Hãng Meling Medical Thông số kỹ thuật: Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 525 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 720 * 807 * 1920
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-520L, 520 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-520L, 520 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-520L, 520 Lít Hãng Meling Medical Thông số kỹ thuật: Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 520 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 710 × 840 × 1980 Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ): 5,9 Điện áp (V / Hz): 220V/50Hz
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-400L, 400 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-400L, 400 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-400L, 400 Lít Hãng Meling Medical Thông số kỹ thuật: Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 400 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 650 × 673 × 1992 Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ): 2,5 Điện áp (V / Hz): 220V/50Hz
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh 2 °C ~ 8°C,YC-395L, 395 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh 2 °C ~ 8°C,YC-395L, 395 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh 2 °C ~ 8°C,YC-395L, 395 Lít Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 395 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 650 × 673 × 1992 Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ): 2,5
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-365L, 365 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-365L, 365 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-365L, 365 Lít Hãng Meling Medical Thông số kỹ thuật: Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 365 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 650x673x1912 Tiêu thụ năng lượng: 240 W Điện áp (V / Hz): 220V/50Hz
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-315L, 315 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-315L, 315 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-315L, 315 Lít Hãng Meling Medical Thông số kỹ thuật: Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 315 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 650x673x1762 Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ):1,62
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-260L, 260 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-260L, 260 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-260L, 260 Lít Hãng Meling Medical Thông số kỹ thuật: Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 260 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 603×590×1556 Tiêu thụ năng lượng (Kw.h / 24 giờ):1,32 Điện áp (V / Hz): 220V/50Hz
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-105L, 105 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-105L, 105 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-105L, 105 Lít Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 105 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 505*525*900 Công suất tiêu thụ: 80 W
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-75L, 75 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-75L, 75 Lít Hãng Meling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-75L, 75 Lít Hãng Meling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 75 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 470 × 450 × 925 Công suất tiêu thụ: 70 W
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-55L, 55 Lít Hãng Meiling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-55L, 55 Lít Hãng Meiling Medical

Tủ Lạnh Bảo Quản 2 °C ~ 8°C,YC-55L, 55 Lít Hãng Meiling Medical Phạm vi nhiệt độ: 2 °C ~ 8°C Thể tích: 55 Lít Kích thước bên ngoài (W * D * H) mm: 470 * 450 * 670 Công suất tiêu thụ: 70 W Điện áp (V / Hz): 220V/50Hz
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)