TỦ LẠNH ÂM SÂU -25°C

mỗi trang
Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 508 Lít, DW-40L508, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 508 Lít, DW-40L508, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 508 Lít, DW-40L508, Hãng Haier - Dung tích tủ: 490 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 685 x 610 x 1228 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 915 x 810 x 1860 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 348 Lít, DW-40L348, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 348 Lít, DW-40L348, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 348 Lít, DW-40L348, Hãng Haier - Kiểu tủ đứng, 2 cửa kín - Dung tích tủ: 348 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 535 x 610 x 1228 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 765 x 810 x 1860 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 278 Lít, DW-40L278, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 278 Lít, DW-40L278, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 278 Lít, DW-40L278, Hãng Haier - Dung tích tủ: 278 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 520 x 435 x 1230 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 745 x 675 x 1810 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 262 Lít, DW-40L262, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 262 Lít, DW-40L262, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 262 Lít, DW-40L262, Hãng Haier - Dung tích tủ: 262 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 480 x 465 x 1430 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 700 x 705 x 1665 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 92 Lít, DW-40L92, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 92 Lít, DW-40L92, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -20°C đến -40°C, 92 Lít, DW-40L92, Hãng Haier - Dung tích tủ: 92 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 435 x 410 x 635mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 660 x 700 x 935 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -10°C đến -25°C, 262 Lít, DW-25L262, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -10°C đến -25°C, 262 Lít, DW-25L262, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -10°C đến -25°C, 262 Lít, DW-25L262, Hãng Haier - Dung tích tủ: 262 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 480 x 465 x 1430mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 700 x 705 x 1665 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -10°C đến -25°C, 92 Lít, DW-25L92, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -10°C đến -25°C, 92 Lít, DW-25L92, Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Sinh Phẩm -25°C, 92 Lít, DW-25L92, Hãng Haier - Dung tích tủ: 92 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 435 x 410 x 635mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 660 x 700 x 935 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin,Thuốc,Sinh Phẩm -15°C đến -25°C,286 Lít, HBD-286 Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin,Thuốc,Sinh Phẩm -15°C đến -25°C,286 Lít, HBD-286 Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin,Thuốc,Sinh Phẩm -15°C đến -25°C,286 Lít, HBD-286 Hãng Haier - Dung tích chứa vắc xin: 258 lít - Dung tích tủ: 286 lít - Khả năng làm lạnh túi đá: 16.8kg trong 24 giờ - Khả năng lưu trữ túi đa: 310 túi x 0.6 lít - Kích thước bên trong: rông x sâu x cao = 1067 x 457 x 655 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 1240 x 630 x 818 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin,Thuốc,Sinh Phẩm -15°C đến -25°C,116 Lít, HBD-116 Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin,Thuốc,Sinh Phẩm -15°C đến -25°C,116 Lít, HBD-116 Hãng Haier

Tủ Lạnh Bảo Quản Vắc-Xin,Thuốc,Sinh Phẩm -15°C đến -25°C,116 Lít, HBD-116 Hãng Haier - Dung tích chứa vắc xin: 97 lít - Dung tích tủ: 121 lít - Khả năng làm lạnh túi đá: 12kg trong 24 giờ - Khả năng lưu trữ túi đa: 136 túi x 0.6 lít - Kích thước bên trong: rộng x sâu x cao = 497 x 457 x 655 mm - Kích thước bên ngoài: rộng x sâu x cao = 670 x 630 x 818 mm
Call: 0903.07.1102
Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Y Tế -25 Độ 260 Lít BLF 260 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Y Tế -25 Độ 260 Lít BLF 260 Hãng Evermed - Ý

Tủ Đông Bảo Quản Mẫu Y Tế -25 Độ 260 Lít BLF 260 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 260 Lít Số hộp bảo quản mẫu: 8 chiếc Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -16 ° C đến -25 ° C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu -25 Độ 105 Lít BLF 105 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -25 Độ 105 Lít BLF 105 Hãng Evermed - Ý

Tủ Lạnh Âm Sâu -25 Độ 105 Lít BLF 105 Hãng Evermed - Ý Thể tích tủ: 105 Lít Số hộp bảo quản mẫu: 4 chiếc Phạm vi nhiệt độ cài đặt: có thể điều chỉnh từ -16 ° C đến -25 ° C
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính -23°C PF 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính -23°C PF 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính -23°C PF 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 1381 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -23°C Dòng tủ lạnh 2 cánh Mẫu tủ lạnh với cửa kính trong suốt
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính -23°C PF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính -23°C PF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính -23°C PF 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 618 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -23°C Mẫu tủ lạnh với cửa kính trong suốt
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính 523 Lít PF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính 523 Lít PF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Âm Sâu Cửa Kính 523 Lít PF 500 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 523 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -23°C Mẫu tủ lạnh với cửa kính trong suốt
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh Bảo Quản -23°C Cửa Kính PF 300 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản -23°C Cửa Kính PF 300 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh Bảo Quản -23°C Cửa Kính PF 300 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 352 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -10°C đến -23°C Mẫu tủ lạnh với cửa kính trong suốt
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -25°C,519 Lít LFE 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25°C,519 Lít LFE 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25°C,519 Lít LFE 1400 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ:1345 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -15°C đến -25°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín,Cửa 2 cánh Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -25°C,519 Lít LFE 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25°C,519 Lít LFE 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25°C,519 Lít LFE 700 Hãng Arctiko - Đan Mạch Thể tích tủ: 519 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -15°C đến -25°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín Cửa tủ có khóa an toàn
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -25°C,365 Lít LFE 360 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25°C,365 Lít LFE 360 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25°C,365 Lít LFE 360 Hãng Arctiko - Đan Mạch: Thể tích tủ: 365 Lít Phạm vi nhiệt độ cài đặt: -15°C đến -25°C Mẫu tủ lạnh với cửa kín
Call: 0903.07.1102
Tủ Lạnh -25 Độ 117 Lít,LFE 110 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25 Độ 117 Lít,LFE 110 Hãng Arctiko - Đan Mạch

Tủ Lạnh -25 Độ 117 Lít Hãng Arctiko - Đan Mạch: Thể tích tủ: 107 Lít Phạm vi nhiệt độ (° C): -15° C đến - 25° C Kích thước bên trong WxDxH (mm):460X410 / 230X680 Kích thước bên ngoài WxDxH (mm):600x600x835
Call: 0903.07.1102

Top

   (0)