MPR-1014 - PANASONIC

MPR-1014

PANASONIC

12 Tháng

Thể tích:1033 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃

Sản phẩm cùng loại

Top

   (0)