MPR-514 - PANASONIC

MPR-514 - PANASONIC

(1 đánh giá)

MPR-514

PANASONIC

12 Tháng

Thể tích: 845 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃

Call: 0903.07.1102

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)