MPR-514R - PANASONIC

MPR-514R

PANASONIC

12 Tháng

Thể tích: 489 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃

Sản phẩm cùng loại

Top

   (0)