MPR-S163 - PANASONIC

MPR-S163

PANASONIC

12 Tháng

Thể tích: 158 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃

Sản phẩm cùng loại

Top

   (0)