MPR-S313 - PANASONIC

MPR-S313

PANASONIC

12 Tháng

Thể tích: 340 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃

Sản phẩm cùng loại

Top

   (0)