TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN DƯỢC PHẨM MPR-S163 PANASONIC

TỦ LẠNH BẢO QUẢN VẮC-XIN DƯỢC PHẨM MPR-S163 PANASONIC

(1 đánh giá)

MPR-S163

PANASONIC

12 Tháng

Thể tích: 158 lít Phạm vi nhiệt độ: 2 ℃ đến 14℃

Call: 0903.07.1102

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Top

   (0)